Válogatott bibliográfia

az Egyház fundamentális teológiájához

 

II. Vatikáni zsinat: Apostolicam Actuositatem

II. Vatikáni zsinat: Christus Dominus

II. Vatikáni zsinat: Gaudium et Spes

II. Vatikáni zsinat: Lumen Gentium

II. Vatikáni zsinat: Perfectae Caritatis

II. Vatikáni zsinat: Presbyterorum Ordinis

Balthasar, Hans Urs von: A három evangéliumi tanács.

Balthasar, Hans Urs von: Vannak laikusok az egyházban?

Békés Gellért: A szukcesszió kérdése az apostoli hagyományban. In Pannonhalmi Szemle 1995. 1. 65-74.

Brown, Raymond E.: A helyi egyházról szóló tanítás kialakulásának újszövetségi háttere.

Congar, Yves: Szeretem az egyházat. Budapest, Vigilia, 1994.

Cserháti József: Az Egyház. Budapest, SZIT, 1964.

Dulles, Avery: Az egyház modelljei. Budapest, Vigilia, 2003.

Előd István: Vallás és Egyház. Budapest, SZIT, 1981.

Gánóczy Sándor: Az egyház. Szeged, SZHF, 1998.

Greshake, Gisbert: Pap vagy mindörökké. A papi hivatás teológiájának és lelkiségének kérdései. Budapest, SZIT, 1985.

Häring, Bernhard: Másképp is lehetne. Védőbeszéd az Egyházon belüli új magatartásforma mellett. Budapest, KairoszPaulus Hungarus, 1999.

Jáki Szaniszló: Erre a sziklára.... Budapest, Ecclesia, 1991.

Kehl, Medard: Bíborosok vitája. Az egyetemes egyház és a helyi egyházak viszonyáról. In Mérleg 2003. 2. 169-186.

Kereszty Rókus: Bevezetés az egyház teológiájába. Budapest – Bécs, Christianus – OMC, 1998.

Kránitz Mihály: Az egyház. Alapvető hittan III. Budapest, SZIT, 1999.

Küng, Hans: Credo – Hiszek. Az Apostoli Hitvallás magyarázata kortársaknak. [Győr], Tekus, 1997.

Lohfink, Gerhard: Jézus és az egyház. Szeged, SzHF, 1992.

Lohfink, Gerhard: Miért van szüksége Istennek egy népre? In Pannonhalmi Szemle 2001. 1. 12-31.

Lohfink, Gerhard: Milyennek akarta Jézus a közösséget? A keresztény hit társadalmi dimenziója. Luzern, Egyházfórum, 1990.

Lubac Henry. de: Az Egyházról. Róma, 1972.

Martini, Carlo Maria: Az Egyház. Budapest, SZIT, 1996.

McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába. Budapest, Osiris, 1995.

Mihályi Gilbert: Új módon vagyunk egyház. A II. Vatikáni zsinat egyházszemlélete. Budapest, Márton Áron Kiadó, 21999.

Molnár Tamás: Az egyház. Évszázadok zarándoka. Budapest, SZIT, 1997.

Müller, Alois: Kereszténység. Gettó vagy kivonulás. Budapest - Luzern, Egyházfórum, 1992.

Nemeshegyi Péter: Isten népének szolgái. Az egyházirend teológiája. In Teológiai vázlatok VI. Budapest, SZIT, 1983. 7-63

Pigna, Arnaldo: Megszentelt élet. A szerzetesi élet teológiája. Szeged, Szent Gellért, 1990.

Rahner, Karl – Vorgrimler, Herbert: Teológiai kisszótár. Budapest, SZIT, 1980.

Rahner, Karl: A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába. (7. fejezet: A kereszténység mint egyház.). Szeged, Agapé, 1998.

Rahner, Karl: Az evangéliumi tanácsok

Rahner, Karl: Egyházreform. Lehetőség és feladat. Budapest, Egyházfórum, 1994.

Scheffczyk, Leo: Az egyház mint Jézus Krisztust jelképező teljes szentség. Hn. Én.

Sulyok Elemér: Az egyház egyetemessége és a szentek közössége. In Pannonhalmi Szemle 2001. 4. 27-36.

Szennay András: A szent és bűnös egyház. In Pannonhalmi Szemle 1994. 1 16-22.

Tarnay Brunó: Jézus Krisztus – Isten kinyilatkoztatása. (3. rész: Jézus Krisztus egyháza) Budapest, 1989.

Tillich, Paul: Rendszeres teológia. Budapest, Osiris, 1996.

Tomka Ferenc: Intézmény és karizma az egyházban. Vázlatok a katolikus egyház szociológiájához. Budapest, OLI, 1991.

Várnai Jakab: Egyháztan. Budapest, Sapientia, 2003.

Wiedenhofer, Siegfried: Ekkleziológia. In: Schneider, Theodor: A dogmatika kézikönyve II. Budapest, Vigilia, 1996. 49-159.

Zulehner, Paul M. – Fischer, Josef – Huber, Max: „Népem lesztek”. A gyülekezeti hit alapjai. Luzern, Egyházfórum, 1990.