Válogatott bibliográfia

a kinyilatkoztatás fundamentális teológiájához

 

 

II. Vatikáni zsinat: Dei Verbum.

II. János Pál: Fides et Ratio. (Ford.: Dér Katalin)

II. János Pál: Fides et Ratio. (Ford.: Diós István)

A Francia Püspöki Kar: A hit hirdetése a mai társadalomban. Budapest, Vigilia, 1998.

Baker, David L.: Két Szövetség, egy Biblia. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998.

Bolyki János – Csanády András: Kinyilatkoztatás. Két megközelítés. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 1997.

Bultmann, Rudolf: Jézus Krisztus és a mitológia. Budapest, Teológiai Irodalmi Egyesület, 1996.

Dulles, Avery: A kinyilatkoztatás modelljei. Budapest, Vigilia, 2005.

Ebeling, Gerhard: Isten szava és a hermeneutika. Isten és szó. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 1995.

Fabiny Tibor et al.: A Sensus Literalis hermeneutikai kérdései. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2001.

Gál Ferenc: A kinyilatkoztatás fényében. Budapest, SZIT, 1971.

Horváth Tibor: A kinyilatkoztatás kritikája. In Teológiai vázlatok III. Budapest, SZIT, 1983. 137-209.

Horváth Tibor: A kinyilatkoztatás teológiája. In Teológiai vázlatok III. Budapest, SZIT, 1983. 211-310.

Knoch, Wendelin: Az emberkereső Isten. Kinyilatkoztatás, Szentírás, hagyomány. Szeged, Agapé, 1999.

Koncz Lajos: A mi Istenünk. A kinyilatkoztatás és a hit teológiája. Budapest, SZIT, 1978.

Körtner, Ulrich H. J.: Az ihletett olvasó. A bibliai hermeneutika fő aspektusai. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 1999.

Kránitz Mihály: Alapvető hittan I. Kinyilatkoztatás, vallás, vallások. Budapest, SZIT, 2000.

Kránitz Mihály: Alapvető hittan IV. Hit, tudás és megismerés. Budapest, SZIT, 2000.

Lafont, Ghislain: Az igazság helye a teológiai gondolkodásban. In Pannonhalmi Szemle 1995. 4. 54-73.

Müller, Klaus: Mennyire függetlenítheti magát a hit az észtől? Megjegyzések a megalapozás problémájához. 1. rész In: Katekhón 2005. 2. 214-230.; 2. rész In: Katekhón 2005. 3. 349-366.

Pápai Biblikus Bizottság: Szentírásmagyarázat az Egyházban.

Rahner, Karl – Vorgrimler, Herbert: Teológiai kisszótár. Budapest, SZIT, 1980.

Rahner, Karl: A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába. Szeged, Agapé, 1998.

Rahner, Karl: Isten: Rejtelem. Budapest, Egyházfórum, 1994.

Ricoeur, Paul: A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 1995.

Tillich, Paul: Rendszeres teológia. Budapest, Osiris, 1996.

Várnai Jakab: A kinyilatkoztatás és a hit. Budapest, Sapientia, 2003.

Várnai Jakab (szerk.): Mítosz és kinyilatkoztatás. Szemelvények a katolikus teológia köréből. Szeged, SZHF, 1993.