Schmal Dániel: „Örömtüzek vesztes csata után”. Teológia és racionalitás a 17. században  

Schmal Dániel: Augustinus és a szkepticizmus problémája a kora újkorban

Schmal Dániel: Lét, tudás, szeretet - A karteziánuscogito’ előzményei Szent Ágoston gondolkodásában