Az írásművek érveléstechnikai elemzésének néhány szempontja

 

Az írásmű műfajából, megjelenési helyéből, témájából vagy más módon kiderül-e, hogy ki a célközönség?

A cím megfelel-e a szöveg tartalmának?

Irányítja, segíti-e a cím az érvelés megértését?

Mi(k) mellett érvel a szöveg?

 

Milyen tematikus-retorikai alapegységekre tagolható a szöveg?

Az egyes alapegységeken belül milyen további egységek vannak (és azokon belül? stb.)?

Igazodik-e a szöveg tipográfiai tagolása (alcímek, bekezdések) a tényleges, logikai tagoltságához?

Mi mindent állítanak az egyes egységek?

Az egyes részekben mik a premisszák, mi a konklúzió?

Milyen ki nem mondott premisszákat vesz igénybe az érvelés?

Alátámasztják-e (milyen mértékben támasztják alá) a premisszák a konklúziót?

Igazak-e a (rejtett) premisszák?

Relevánsak-e a premisszák?

Világos-e az írásmű egymásra következő lépéseinek egymáshoz való viszonya?

 

Milyen retorikai eszközöket használ a szöveg?

Vannak-e a bizonyítandó témához szorosan nem kapcsolódó részek a szövegben? Mi a szerepük?

Tekintetbe vesz-e a szöveg lehetséges ellenérveket is?