Második alapvizsga BF-400

Klasszikus német filozófia

 

 

Tételek

 

1. Az idealizmus változatai a klasszikus német filozófiában

2. Kant kopernikuszi fordulata

3. Kant etikája

4. A fichtei tudománytan eszméje és első kifejtési kísérlete

5. Schelling értekezése az emberi szabadság lényegéről

6. A dialektika fogalma Hegelnél