Johann Gottlieb Fichte: A boldog élet útmutatója avagy a vallás tana.

Fordította Hankovszky Tamás

Budapest, Szent István Társulat, 2010.

A boldog élet útmutatója avagy a vallás tana, amely A vallásbölcselet kiskönyvtára hatodik köteteként látott napvilágot, Fichte remekműve, a német gondolkodás egyik csúcsteljesítmény. Mint útmutató valóban utat akar mutatni a boldog élethez, amely Fichte felfogásában azonos a bölcseletileg átgondolt vallási életvezetéssel. Mindezt az Útmutató – amely János-evangélium Krisztusát követve egyszerre akar út és igazság lenni – olyan esztétikai szépséggel és gondolati mélységgel adja elő, hogy keresve sem találhatnánk párját a világirodalomban. E munka az ént tudásként definiálja, és a tudásnak kettős státusza van: egyszerre istentudás, vagyis a véges én abszolútumra vonatkozó ismerete, ugyanakkor Isten-tudás, vagyis Isten gondolkodása a véges énben. Miközben Fichte sorait olvassuk, gyakran érezhetjük, hogy az emberiség egyik kivételes szellemóriása szólal meg a könyv soraiban és bennünk…