Hankovszky Tamás

Istenérv-e az ontológiai istenérv?  (Szent Tamás és Szent Anzelm)

Aquinói Szent Tamás több művében is elutasította Canterburyi Szent Anzelm úgynevezett ontológiai istenérvét. Kritikája részben megfeleltethető azoknak az ellenvetéseknek, amelyeknek legismertebb megfogalmazásai Gaunilótól és Kanttól származnak. Ezen túlmenően azonban már azzal is kritikát gyakorol, hogy az anzelmi gondolatmenetet azok között a megfontolások között veszi számba, amelyek szerinte azt hivatottak demonstrálni, hogy Isten léte magától értődő. Tamás tehát nemcsak hogy tévesnek tekinti Anzelm gondolatmenetét, hanem azt is elvitatja tőle, hogy istenérv volna. Vajon megalapozott-e az ontológiai istenérv ilyen besorolása, és az így kifejezett bírálat valóban alátámasztja-e a tézist, hogy Isten létét csak az okozataiból, vagyis aposteriori érveléssel lehet bizonyítani? A tanulmány nemleges választ ad ezekre a kérdésekre.

 

 

Tamás Hankovszky

Ist das ontologische Argument ein Gottesbeweis? (Hl. Thomas und Hl. Anselm)

Thomas von Aquin hat in mehreren seiner Werke das sogenannte ontologische Argument von Anselm von Canterbury abgelehnt. Seine Kritik lässt sich teilweise mit den Einwänden vergleichen, deren bekanntesten Fassungen Gaunilo und Kant vorgelegt hatten. Bereits die Tatsache ist eine Art Kritik, dass Thomas den Gedankengang von Anselm zu denjenigen zählt, welche demonstrieren sollen, dass das Dasein Gottes selbstverständlich sei. Thomas hält also Anselms Argument nicht einfach für falsch, sondern er bestreitet, dass es tatsächlich ein Gottesbeweis wäre. Ist diese Einordnung begründet? Untermauert diese Kritik die These, dass das Dasein Gottes nur von seiner Wirkung aus, also aposteriori bewiesen werden kann? Mein Beitrag gibt eine verneinende Antwort auf diese Fragen.