Hankovszky Tamás

Az igazság logikája. Kant a formális és a transzcendentális logikáról

Kant a transzcendentális logikát egyebek mellett azzal az állítással különbözteti meg az úgynevezett általános logikától, hogy míg az utóbbi csak negatív próbaköve az igazságnak, az előbbi „az igazság logikája is. Mert semmiféle ismeret nem mondhat ellent neki anélkül, hogy ne veszítse el nyomban egész tartalmát” (B 77). A tanulmány első lépésben e különbség pontos megragadása érdekében az igazság két alapvető fajtájának megkülönböztetését javasolja. A formális igazság az ismeretek formájával, a korrespondencia értelmében vett igazság „a tartalmukkal kapcsolatos” (B 83). Ezután az empirikus és a transzcendentális tartalom megkülönböztetése módot nyit annak a tételnek a felállítására, hogy a transzcendentális logika azét lehet a korrespondencia értelemben felfogott igazság logikája, mert maga is tartalmi logika. Az így elért eredmények segítségével végül röviden megvizsgálja, érvényes-e a transzcendentális logikára is, amit Kant a formálisról bizonyít, nevezetesen hogy nem képes általános igazságkritériummal szolgálni.

 

The Logic of Truth. Kant on Formal and Transcendental Logic

Kant differentiates between transcendental logic and the so-called general logic by claiming that the latter is only a negative touchstone of truth, while the former is “a logic of truth. For no cognition can contradict it without at the same time losing all content, i. e., all relation to any object, hence all truth” (B 77). In the paper I first suggest to distinguish between two fundamental types of truth in order to make the Kantian distinction more precise. Thus, formal truth concerns the forms of cognitions, truth in the sense of correspondence their contents (B 83). Further, the distinction between empirical and transcendental content allows for a claim that transcendental logic may be the logic of truth in the sense of correspondence, because it is logic with content. Finally, relying on these results, I examine briefly whether it is true that transcendental logic is not able to present general criteria of truth, a claim Kant have already proved concerning formal logic.