Hankovszky Tamás

Kant transzcendentális logikája mint általános logika

A transzcendentális logika pontos helyét annak ellenére is nehéz kijelölni a Kant által logikának hívott tudomány egészén belül, hogy A tiszta ész kritikája láthatólag megpróbálja pozícionálni a logika más fajtáihoz képest. Korábban tekintélyes szerzők mintegy harmadik fő részterületként az általános és a különös logika mellé helyezték. Az újabb szakirodalomban viszont legtöbbször azzal az elgondolással találkozunk, hogy a transzcendentális logika a különös logikák közé tartozik, és mint ilyen egy sajátos tárgyterülettel rendelkezik. Napjainkban annak a felfogásnak is akadnak hívei, hogy a transzcendentális logika az általános logikához sorolandó. Tanulmányomban A transzcendentális logika eszméje című fejezet elemzése révén magam is emellett érvelek. Azt is kimutatom azonban, hogy a transzcendentális logikát csak akkor mondhatjuk általános logikának, ha a logikát Kantnál elsődlegesen a gondolkodás szabályai tudományának tekintjük (függetlenül attól, hogy szerezhetünk-e ismereteteket e gondolkodás révén), továbbá ha az „általános” jelzőt annak a logikának tartjuk fenn, amely tárgyainak (nem pedig fajtáinak) különbségétől függetlenül vizsgálja a gondolkodást.

 

Transcendental Logic of Kant as General Logic

It is difficult to exactly locate transcendental logic within Kant’s ‘logic’, despite the fact that in the Critique of Pure Reason he obviously tried to place it against other types of logic. Some interpreters considered it as a third independent type along with general and particular logic. In recent papers it has been suggested that transcendental logic is one of the particular logics, and as such it has a specific subject area. Alternatively, the idea is also put forward that transcendental logic ought to be considered as one of the general logics. In this paper I analyze the chapter The Idea of a Transcendental Logic and argue for the latter view. However, I also show that transcendental logic can only be seen as general logic, if we regard logic according to Kant primarily as a science of the rules of thought (independently of the question whether we can gain knowledge through this thinking or not), and if we use the term ‘general’ only for a logic which investigates thinking independently from its objects (but not its types).