Hans Küng: Minden dolgok kezdete. Természettudomány és vallás

Fordította: Hankovszky Tamás

Budapest, Kairosz, 2009.

 

Napjaink nagy gondolkodói közül senki nem viseli annyira a szívén a racionalitás és a keresztény hit összebékítését, mint Hans Küng. Fáradozása különösen azon a területen döntő jelentőségű, ahol a természettudomány és a vallás találkozik, és ahol olyan kérdésekről esik szó, mint: Miért van egyáltalán valami, és miért nincs inkább semmi? Mi az ember és a világ eredete? Sokéves kutatásaira támaszkodva Hans Küng sorra veszi a központi kérdéseket: Isten volna a kezdet? Teremtés vagy evolúció? Minden csak véletlen? Csak illúzió az akaratszabadság? Könyvében bemutatja a természettudomány, a filozófia és a vallás válaszait. Meggyőződése, hogy a természettudomány és a vallás csak együtt válaszolhatják meg a kérdést: „Mi tartja össze a világot?”. A könyv izgalmas kalauznak bizonyul az emberi tudás határkérdéseiben, amelyek a kezdetektől foglalkoztatják az embert.

 

A természettudományok törvényszerűségek és működésmódok megértésében segítenek. A létezés eredetére és az élet értelmére irányuló kérdésről azonban a vallások beszélnek. Tanuljuk meg az egyiket a másiktól megkülönböztetni – nem többet, de nem is kevesebbet szeretne Hans Küng ezzel a kis könyvvel elérni. Célját kiválóan megvalósította.”

(Neue Zürcher Zeitung )

 

Hans Küng 1928-ban született Svájcban. Az ökumenikus teológia nyugalmazott professzora a tübingeni egyetemen és a Világethosz Projekt elnöke.