Hankovszky Tamás

Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizika.

Budapest, Kairosz, 2011. 261 oldal

 

Van-e köze a művészetnek a valláshoz azon túl is, hogy értelmezi és illusztrálja a bibliai történeteket, hogy a liturgia közegét biztosítja, vagy tanúságot tesz a hit igazságáról és öröméről?

Pilinszky János igennel válaszol erre a kérdésre. Meggyőződése, hogy a művészet mindenekelőtt a világ sorsáért viselt szolgálat, a jóvátehetetlen jóvátétele. Olyan hatékonysággal rendelkezik, mint amilyent a vallásos emberek tulajdonítanak ősidők óta azoknak a rítusoknak, amelyekkel megkísérlik helyreállítani a világ eredeti, romlatlan állapotát. Olyan erő munkál benne, mint amilyent a kereszténység az isteni megváltás művében lát megnyilvánulni. Pilinszky szerint Krisztus alázatát és szeretetét magára öltve a művész kegyelemszerű változásokat idézhet elő. Nemcsak hirdetheti az evangéliumot, hanem hozzájárulhat az örömhír ígéretének megvalósulásához. Miközben műalkotásokat hoz létre, maga a világ újul meg és szerez vissza egy darabot az elveszett teljességéből.