Hankovszky Tamás

A valóság visszahódítása.

Pilinszky János evangéliumi esztétikájának egyik alapfogalmáról.

Rettenetes, hogy a tényektől sohasem tudhatjuk meg a valóságot. Bár Pilinszky gyakran ismételgette ezt a Rilkének tulajdonított mondatot, valójában túlzásnak tartotta. Még ha igaz is, hogy többnyire a puszta tények kiüresedett, jelentés nélküli világában időzünk, a filozófus vagy az imádkozó ember, sőt kivételes pillanatokban mindenki megtapasztalhatja a tények mögött rejlő valóságot. A művész azonban még ennél is többre képes. Alkotásaiban maradandó módon realizálhatja a valóságnak a tényeket felülmúló többletét. Pilinszky szerint ugyanis minden nagy műalkotás visszahódít egy darabot a világ bűnbeeséssel elvesztett paradicsomi állapotából. A változás, amit előidéz, nem az alkotással így vagy úgy kapcsolatban álló ember lelkében megy végbe, hanem az úgynevezett objektív világban. Hogyan képes azonban egy művész arra, hogy ne csak önmagát fejezze ki, hogy ne csak gyönyörködtessen vagy tanítson, hanem metafizikai hatékonysággal tevékenykedjen, és a világ fizikai állapotán mit sem változtatva döntő fordulatot idézzen benne elő? A tanulmány erre a kérdésre keresi a választ.