Hankovszky Tamás

A retorzív érvelés elméletének logikája

 

Weissmahr Béla retorzív érveléssel alapozta meg metafizikáját. Legfontosabb tételeit annak kimutatásával igazolta, hogy ellentétüket performatív ellentmondás árán lehetne csak állítani. Intuitíve evidens, hogy aki performatív ellentmondásba keveredik, az valamilyen hibát követ el. Ám hogy pontosan miben áll ez a hiba, és hogy láttára milyen logika mentén kell éppen az ellenkezőjére következtetni annak, mint amit a hibát vétő személy állítani akart, azt Weissmahr csak utolsó nagy vállalkozásában, A szellem valóságában kísérelte meg részletesen is bemutatni. A könyv első része a performatív ellentmondás és a retorzív érvelés egyfajta interpretációját vagy elméletét nyújtja. Dolgozatomban ezt az intuíciónkról számot adni hivatott elméletet vizsgálom meg.