Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Létrehozva: 2007. 08. 03.

Frissítve: 2007. 12. 10.

Általános filozófiatörténet

A kezdetektől a 20. századig

előadás, BBNSF00101, BBLSF00101

2007. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

Az előadás a legjelentősebb filozófusok gondolatait tekinti át a kezdetektől a 20. századig. A tárgyalt szerzők: Platón, Arisztotelész, Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Descartes, Leibniz, Hume, Kant, Hegel, Heidegger, Wittgenstein

 

Oktató: Hankovszky Tamás

Időpont: Hétfő 830-1000

Hely: Auditorium Maximum

 

Számonkérés

A kurzus írásbeli vizsgával zárul. A tesztkérdések a jegyzet és az előadások anyagát (70%), illetve a tanulmányozandó (¹ elolvasandó) szövegek ismeretét (30%) kérik számon. Az aláírás megszerzésének feltétele a megkísérelt vizsga.

 

Jegyzetek

Turay Alfréd: Filozófiatörténeti vázlatok. Budapest, Szent István Társulat, 1996. (Platón, Ágoston, Tamás, Descartes, Leibniz Hume, Kant, Hegel, Heidegger)

Kecskés Pál: A bölcselet története. Budapest, Szent István Társulat, 1981. 99-117. (Arisztotelész)

Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története. Budapest, Áron - Kossuth, 41995. 190-201. (Csak a Wittgensteinről szóló alfejezet. Görgessen lefelé!)

A fenti művek csak a filozófusok legfőbb gondolatait rögzítő vázlatok. Összefüggő gondolatmenetekké az előadások és az ajánlott irodalom egészítik ki őket.

 

Tanulmányozandó szövegek (kb. 100 oldal) Letöltés egyben

Platón: Phaidón. (95b-107b) In Platón összes művei. 1. kötet. Budapest, Európa, 1984, 1084-1104.

Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. (Első könyv 5-6, 9-11. fejezet) Budapest, Magyar Helikon, 1971. 14-17, 19-27.

Szent Ágoston: A szabad akaratról. (Második könyv 1-20.) In Szent Ágoston: A boldog életről. A szabad akaratról. Budapest, Európa, 1997, 82-88.

Aquinói Szent Tamás: Summa theologiae. (q.13.a.1-2, 5-6, 8.) In Aquinói Szent Tamás: A létezőről és a lényegről. Budapest, Helikon, 1990, 131-135., 138-143., 147-149.

Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról. (részlet) Budapest, Atlantisz, 1994, 25-34.

Leibniz: Metafizikai értekezés. (I-IX.) In Leibniz: Válogatott filozófiai írásai. Budapest, Európa, 1986, 7-17.

Hume: Tanulmány az emberi értelemről. (részlet) Budapest, Magyar Helikon, 1973, 37-45., 65-68.

Kant: A tiszta ész kritikája. (Bevezetés I-IV.) Budapest, Atlantisz, 2004, 51-61.

Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról. (részlet) Budapest, Akadémiai, 1966, 36-40.

Heidegger: Mi a metafizika? (részlet) In Heidegger: Útjelzők. Budapest, Osiris, 2003, 105-113.

Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. (65-76.) Budapest, Atlantisz, 1992, 56-63.

 

A felkészülést segítő néhány további kézikönyv

Boros János – Lendvai L. Ferenc (Szerk.): Filozófiatörténet általános bölcsészeknek. (Digitális tankönyv)

A. C. Grayling (Szerk.): Filozófiai kalauz. Budapest, Akadémiai, 1997.

Steiger Kornél: Filozófiai kislexikon. [Budapest], Fiesta – Saxum, 1999.

Filozófiai kisenciklopédia. Budapest, Kossuth, 1993.

Steiger Kornél (Szerk.): Bevezetés a filozófiába. Budapest, Holnap, 21994.

33 híres bölcseleti mű. Budapest, Móra, 1995.

Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete. Budapest, Helikon, 1997.

Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Budapest, Szent István Társulat, 72003.

Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története. Budapest, Áron - Kossuth, 41995.

Bertrand Russell: A Nyugati filozófia története. [Budapest], Göncöl, 2004.

Hársing László: A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig. Miskolc, Bíbor, 2002.