Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

 

oktatás

 

Filozófia- és etikatörténet

Klasszikus német filozófia

Etikatörténet (klasszikus német)

Általános filozófiatörténet

Speciális filozófiatörténet

19. századi filozófia

Logika

Logika I.

Logika II.

Logika szabad bölcsészeknek, filozófia és etika szakosoknak

Bevezetés a logikába

Társadalomfilozófia, politikai filozófia, történelemfilozófia

Környezetetika

Az erkölcsi érvelés módszerei

Magyar filozófia

Szakdolgozati szeminárium

A filozófia és a teológia határkérdései

Propedeutika (Filozófiai tematika)

Etika és vallás

Filozófiai etika

Speciális kollégiumok, szakkurzusok

Nyelvfilozófia

Német nyelvű szakszövegolvasás

Bibliai ismeretek I. (Ószövetség)

Bibliai ismeretek II. (Újszövetség)

Bevezetés a katolikus hit rendszerébe