Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

 

oktatás

Társadalomfilozófia, politikai filozófia, történelemfilozófia

 

Társadalom- és politikai filozófia (MA előadás levelezősöknek 2021. tavasz)

 

Történelemfilozófiai bibliográfia

Szöveggyűjtemény az „Isten országa” fogalom értelmezéséhez

 

Archív

Modern politikai filozófiák (BA szeminárium, 2020. ősz)

Történelem és eszkatológia (OE előadás 2020. ősz)

Modern politikai filozófiák (BA szeminárium, 2019. ősz)

Társadalom- és politikai filozófia (MA előadás levelezősöknek 2019. tavasz)

Történelem és eszkatológia (MA előadás 2018. ősz)

Társadalomfilozófia (BA előadás levelezősöknek 2018. tavasz)

Társadalom- és politikai filozófia (MA előadás levelezősöknek 2018. tavasz)

Politikai etika (MA szeminárium, 2017. tavasz)

Társadalom- és politikai filozófia (MA előadás levelezősöknek 2017. tavasz)

Társadalomfilozófia (BA előadás levelezősöknek 2017. tavasz)

Modern politikai filozófiák (CV-BA szeminárium, 2016. ősz)

Modern politikai filozófiák (BA szeminárium, 2016. ősz)

Társadalom- és politikai filozófia (MA előadás levelezősöknek 2016. tavasz)

Társadalomfilozófia (BA előadás levelezősöknek 2016. tavasz)

Modern politikai filozófiák (BA szeminárium, 2015. ősz)

Történetfilozófia – Történeti megismerés, megértés és magyarázat (MA szeminárium 2015. tavasz)

Modern politikai filozófiák (BA szeminárium, 2013. ősz)

Politikai etika – Rawls: Az igazságosság elmélete (MA szeminárium, 2013. tavasz)

Történelemfilozófia – Klasszikus német történelemfilozófiák (MA szeminárium, 2013. tavasz)

Társadalomfilozófia – Fejezetek a társadalomfilozófia újkori történetéből (BA előadás 2013. tavasz)

Társadalomfilozófia – Fejezetek a társadalomfilozófia újkori történetéből (BA előadás levelezősöknek 2013. tavasz)

Modern politikai filozófiák (szeminárium, 2012. ősz)

Modern politikai filozófiák (szeminárium levelezősöknek, 2012. ősz)

Történetfilozófia – Történeti megismerés, megértés és magyarázat (MA szeminárium 2012. tavasz)

Politikai etika – Rawls: Az igazságosság elmélete (MA szeminárium 2012. tavasz)

Társadalomfilozófia – Fejezetek a társadalomfilozófia újkori történetéből (BA előadás 2012. tavasz)

Társadalomfilozófia – Fejezetek a társadalomfilozófia újkori történetéből (előadás levelezősöknek 2012.)

Alapvizsgatételek (BF-400)

Történeti megismerés, megértés és magyarázat (MA szeminárium 2011. tavasz) – Kurzusleírás

Fejezetek a társadalomfilozófia újkori történetéből (BA előadás 2011. tavasz) – Kurzusleírás

Társadalomfilozófia (Történelem és eszkatológia. A történelem teológiája és filozófiája) (BA előadás levelezősöknek 2011. tavasz) – Kurzusleírás, tételsor

Történeti megismerés, megértés és magyarázat (MA szeminárium 2010. tavasz) – Kurzusleírás

Fejezetek a társadalomfilozófia újkori történetéből (BA előadás, 2010. tavasz) – Kurzusleírás

Fejezetek a társadalomfilozófia újkori történetéből (BA előadás levelezősöknek, 2010. tavasz)

Rawls: Az igazságosság elmélete (szeminárium 2009. ősz) – Kurzusleírás

Modern politikai filozófiák (szeminárium 2009. tavasz)

Történelem és eszkatológia. A történelem filozófiája és teológiája (szeminárium, 2009. tavasz)

Modern politikai filozófiák (szeminárium, 2008. ősz)

Fejezetek a társadalomfilozófia történetéből (előadás, 2008. ősz)

Alapvizsgatételek (BF-400, 2008. ősz)

Modern politikai filozófiák (szeminárium, 2008. tavasz)

Történelemfilozófia. Világtörténelem és üdvtörténet (előadás, 2008. tavasz)

Történelem és eszkatológia. A történelem filozófiája és teológiája (szeminárium, 2007. ősz)