Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Létrehozva: 2009. 12. 13.

Frissítve: 2010. 04. 19.

 

Társadalomfilozófia

Fejezetek a társadalomfilozófia újkori történetéből

Előadás, BBNSF03903, BF480-3

2010. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus

Időpont: Szerda 12.1513.45

Hely: Aug. 101

 

A kurzus a következő szerzők társadalom- és politikai filozófiai nézeteit tekinti át: Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant

 

Követelmények

Zárthelyi dolgozat és kollokvium (mindegyik teszt formában)

A számonkérések félév végi jegyből való részesedése

 • 1. ZH: 15 pont
 • 2. ZH: 15 pont
 • kollokvium: 70 pont

A ZH-k időpontja (Pót-ZH nincs.)

 • 1. ZH: 04.19.
 • 2. ZH: 05.17.

A ZH-k anyaga

Az előadásokon elhangzottak, a tárgyalt alkotókhoz tartozó kötelező másodlagos irodalom és a tőlük kijelölt szemelvények szövegismerete.

 • 1. ZH: Machiavelli, Hobbes, Locke
 • 2. ZH: Montesquieu, Rousseau, Kant

A ZH-k megírása mindkét alkalommal két turnusban történik.

 • 1. turnus 1215: akiknek a vezetékneve A-K betűvel kezdődik
 • 2. turnus 1300: akiknek a vezetékneve L-Zs betűvel kezdődik

 

ZH-eredmények

 

A hallgatók a félév végén aláírást és kollokviumi jegyet kaphatnak. Az aláírás (és így a vizsga) feltétele legalább 10 ZH-pont megszerzése. 24 ZH-pont elérése esetén megajánlott négyes, 24 pont feletti teljesítmény esetén megajánlott jeles jár.

A félév végi jegy ponthatárai

 • 50-60 = elégséges
 • 61-70 = közepes
 • 71-80 = jó
 • 81-100 = jeles

A tantárgy státusza körüli korábbi bizonytalanságok miatt azok a hallgatók, akik ebben a félévben filozófiából záróvizsgát tesznek (vagy legalábbis szakdolgozatukat határidőre leadják), a félév végén kérhetik, hogy a két ZH alapján megajánlott jegyet kapjanak.

 

A tervezett menetrend

02. 15.

Machiavelli

02. 22.

Machiavelli

03. 01.

Hobbes

03. 08.

Hobbes

03. 15.

Szünet

03. 22.

Locke

03. 29.

Szünet

04. 05.

Szünet

04. 12.

Locke

04. 19.

1. ZH

04. 26.

Montesquieu

05. 03.

Rousseau

05. 10.

Rousseau

05. 17.

2. ZH

 

Kötelező másodlagos irodalom (letöltés egyben)

Strauss, Leo – Joseph Cropsey: A politikai filozófia története I-II. Budapest, Európa, 1994. (Az előadásokon tárgyalt szerzőkről szóló fejezetek, várhatóan: I. kötet: 407-432, 542-573, 650-697; II. kötet 5-35, 68-97, 99-151.)

 

Kötelező szemelvények (letöltés egyben, kivéve Rousseau: értekezés)

Machiavelli: A fejedelem. Machiavelli művei. Budapest, Európa, Budapest, 1978. 6-8., 15-19., 25. fejezet

Hobbes: Leviatán I-II. Kossuth Kiadó, 1999. 1. kötet, 13-14. fejezet

Locke: Értekezés a polgári kormányzatról. Budapest, Gondolat, 1986. 2-5., 8-9., 11-12. 19. fejezet

Montesquieu: A törvények szelleméről. Budapest, Osiris-Attraktor, 2000. XI/1-6. fejezet

Rousseau: A társadalmi szerződésről. Budapest, Pannon Klett, 1997. I/1-9., II/1-3., III/1., 12-17. fejezet

Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről. In Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek. Budapest, Helikon, 1978. 59-200.

Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? In Kant: Történelemfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1997. 15-22.

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Kant: Az örök békéről. In Kant: Történelemfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1997. 255-309. (Egy elavult, nehezebben olvasható fordítás)

Rousseau: Értekezés a tudományokról és a művészetekről. In Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek. Budapest, Helikon, 1978. 5-28.

Hume: Az eredeti szerződésről. In David Hume összes esszéi II. Budapest, Atlantisz, 1994. 225-246. (Más fordítás)

Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány. Budapest, Akadémiai, 1984. 16., 20. fejezet

Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása. Budapest, Magyar Helikon, 1975.

Skinner, Quentin: Machiavelli. Budapest, Atlantisz, 1996.

Dunn, John: Locke. Budapest, Atlantisz, 1992.

Locke: Levél a vallási türelemről. Budapest, Akadémiai, 1973.

Shklar, Judith N.: Montesquieu. Budapest, Atlantisz, 1994.

Desgraves, Louis: Montesquieu. Budapest, Osiris, 2003.

Tuck, Richard: Hobbes. Budapest, Atlantisz, 1993.

Strauss, Leo: Természetjog és történelem. Budapest, Attraktor, 1999. 122-229.

Manet, Pierre: A liberális gondolat története. Pécs, Tanulmány, 1994.

Arendt, Hannah: Előadások Kant politikai filozófiájáról. In Arendt: A sivatag és az oázisok. Budapest, Gond – Palatius, 2002. 223-372.

Huoranszki Ferenc: A „modern” társadalmi szerződéselméletek problémái. In Politikatudományi Szemle 1992. 1. 53-74.

Szécsényi Endre: Társiasság és tekintély. Esztétikai politika a 18. századi Angliában. Budapest, Osiris, 2002.

Kontler László: Locke és a liberális természetjogi hagyomány. In Locke: Értekezés a polgári kormányzatról. Budapest, Gondolat, 1986. 7-37.

Kontler László: Az állam rejtelmei. A brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelvei. Budapest, Atlantisz, 1997.

Ludassy Mária: Négy arckép. Budapest, Szépirodalmi, 1989.

Ludassy Mária: A toleranciától a szabadságig. Budapest, Kossuth, 1992.

Ludassy Mária: Leviatán – természetünk mesterséges szörnyszülötte. In Hobbes: Leviatán I-II. Kossuth Kiadó, 1999. 1. kötet 7-63.

Ludassy Mária: „Előbb szabály, aztán morál” Variációk egy témára Hobbes, Locke és Hume kapcsán. In „Sem vele, sem nélküle”. Változatok a szabadág témájára. Budapest, T-Twins, 1996. 13-28.

Ludassy Mária: A nemzet kétféle fogalmáról. A társadalmi szerződéstől a lengyel alkotmányig. In „Sem vele, sem nélküle”. Változatok a szabadág témájára. Budapest, T-Twins, 1996. 39-51.

Ludassy Mária: A moralista Jean-Jacques és a törvényhozó Rousseau. In Rousseau: Értelkezések és filozófiai levelek. Budapest, Magyar Helikon, 1978. 815-858.

Ludassy Mária: Az ész államáig és tovább…. Budapest, Magvető, 1979

Heller Ágnes: Portrévázlatok az etika történetéből. Budapest, Gondolat, 1976.

Cassirer, Ernst: Rousseau, Kant, Goethe. Budapest, Atlantisz, 2008.