Hankovszky Tamás  profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2012. 11. 17.

Politikai filozófia

Modern politikai filozófiák

Szövegolvasó szeminárium levelezősöknek

2012. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus a politikai filozófia olyan témáiba nyújt betekintést főképp az analitikus filozófiai hagyományhoz sorolható tanulmányok elemzése révén, mint az igazságosság, a jog, az autonómia, az autoritás, az egyenlőség, a haszonelvűség.

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: október 5. péntek 14.15-17.30 

és november 17. szombat 9.15-12.30

Hely: Anselmianum 011.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg. A félév során mindössze kétszeri konzultációra támaszkodó szeminárium esetén nem elég csak a konzultációkon megjelenni, vagy a konzultációk után nekilátni az egész féléves anyag feldolgozásának. A konzultációkra már felkészülten kell érkezni. Elengedhetetlen a konzultációt megelőzően odahaza megismerkedni a kötelező olvasmányokkal, mert a szöveg feldolgozását különben nem tudjuk az órán (a házi dolgozathoz is) kellő mélységig elvégezni. A konzultációk és a dolgozatbeadás közti idő nem elég a kötelező olvasmányok elolvasására, azok átgondolására és színvonalas szöveg megírására.

A konzultációs alkalmakat a kijelölt szövegek feldolgozásának szenteljük. Beszélgetésünk ideális esetben minden esetben két részből áll majd. Először rekonstruáljuk az adott szerző gondolatmenetét. Második lépésben megkíséreljük az így nyert tételeket és érveket értékelni és más szerzők álláspontjával összevetni. A szövegek rekonstruálását rendszerint azzal kezdjünk, hogy elkülönítjük egymástól gondolati egységeit, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól (mi lehetne a címe)? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól (milyen tételt fogalmaz meg)? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására (a részegységek tagolására stb.) és e kérdések megválaszolására. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki hozza magával! 

 

Követelmények

A félév során az elemzett műről szóló házi dolgozatot (6 oldal) kell készíteni, valamint aktívan be kell kapcsolódni a szemináriumi beszélgetésekbe. Ha valaki nem tud résztvenni a konzultációkon, kiegészítő dolgozato(ka)t is kell írnia.

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat (lábjegyzetes hivatkozások formájában is) tanúskodjon a kötelező olvasmányok feldolgozásáról! Az elejétől a végéig a választott problémát tárgyalja! A szerző életrajzi adatainak, más műveinek vagy korának bemutatásának nincs helye a dolgozatban. Az kezdődjön mindjárt a tárgyalni kívánt probléma megragadásával, rövid bemutatásával, majd folytatódjék annak részletes elemzésével!

A dolgozat leadási határideje: 2012.12.07. E-mail: tamas@hankovszky.com

A házi dolgozat formai követelményei: Címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös (lábjegyzetekben 1-es) sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található a következő oldalon: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf A formailag nem megfelelő vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

Választható témák:

1. Hogyan érvelnek a politikai filozófusok a különböző normatív álláspontok mellett vagy ellen? Hasonlítsa össze a tankönyvben található szövegeket a normatív igazolás problémája szempontjából!

2. Milyen álláspontok fogalmazódnak meg a kötetben található tanulmányokban a morálfilozófia és a politikai filozófia viszonyáról?

3. Hasonlítsa össze Nagel, Nozick és Sandel Rawls-kritikájt!

 

Tankönyv (kötelező olvasmány)

Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1998.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig A tervezett menetrend

Október 5. 14.15-15.45

Rawls, Wolff, Dworkin Kérdések a szöveghez

16.00-17.30

Scanlon, Sandel, Rawls

 

 

November 17. 09.15-10.45

NagelKérdések a szöveghez

RazKérdések a szöveghez

11.00-12.30

Nozick

Simmons