Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2012. 02. 07.

 

Társadalomfilozófia

Előadás, BBNSF03900

Fejezetek a társadalomfilozófia újkori történetéből

2012. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus

Időpont: Hétfő 12.1513.45

Hely: Abrosianum 127

 

A kurzus Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau és Kant társadalom- és politikai filozófiai nézeteit tekinti át.

 

Követelmények

A kurzus 40 pontos/kérdéses, teszt formájú kollokviummal zárul, amelynek anyaga a kötelező elsődleges és másodlagos irodalom, valamint az előadásokon elhangozottak. A vizsgára való felkészülést zárthelyi dolgozatok segítik, amelyeken a vizsgaeredményhez adódó 3-3 pontot lehet szerezni, így a vizsga eredményén másfél jegyet lehet javítani.

A félév végi jegy ponthatárai

  • 24-27 = elégséges
  • 28-31 = közepes
  • 32-35 = jó
  • 36- = jeles

 

A tervezett menetrend

02. 13.

Bevezetés. Machiavelli

02. 20.

Machiavelli

02. 27.

Hobbes

03. 05.

Hobbes

03. 12.

Locke

03. 29.

Locke

03. 26.

1. ZH Montesquieu      

04. 02.

Szünet

04. 09.

Szünet

04. 16.

Rousseau

04. 23.

Rousseau

04. 30.

Szünet

05. 07.

Kant

05. 14.

2. ZH        Eredmények

 

Kötelező másodlagos irodalom (letöltés egyben)

Strauss, Leo – Joseph Cropsey: A politikai filozófia története I-II. Budapest, Európa, 1994. (Az előadásokon tárgyalt szerzőkről szóló fejezetek, várhatóan: I. kötet: 407-432, 542-573, 650-697; II. kötet 5-35, 68-97, 99-151.)

 

Kötelező szemelvények (letöltés egyben, kivéve Rousseau: Értekezés)

Machiavelli: A fejedelem. Machiavelli művei. Budapest, Európa, Budapest, 1978. 6-8., 15-19., 25. fejezet

Hobbes: Leviatán I-II. Kossuth Kiadó, 1999. 1. kötet, 13-15. fejezet

Locke: Értekezés a polgári kormányzatról. Budapest, Gondolat, 1986. 2-5., 8-9., 11-12. 19. fejezet

Montesquieu: A törvények szelleméről. Budapest, Osiris-Attraktor, 2000. XI/1-6. fejezet

Rousseau: A társadalmi szerződésről. Budapest, Pannon Klett, 1997. I/1-9., II/1-3., III/1., 12-17. fejezet

Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről. In Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek. Budapest, Helikon, 1978. 59-200.

Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? In Kant: Történelemfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1997. 15-22.

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Kant: Az örök békéről. In Kant: Történelemfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1997. 255-309. (Egy elavult, nehezebben olvasható fordítás)

Rousseau: Értekezés a tudományokról és a művészetekről. In Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek. Budapest, Helikon, 1978. 5-28.

Hume: Az eredeti szerződésről. In David Hume összes esszéi II. Budapest, Atlantisz, 1994. 225-246. (Más fordítás)

Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány. Budapest, Akadémiai, 1984. 16., 20. fejezet

Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása. Budapest, Magyar Helikon, 1975.

Skinner, Quentin: Machiavelli. Budapest, Atlantisz, 1996.

Dunn, John: Locke. Budapest, Atlantisz, 1992.

Locke: Levél a vallási türelemről. Budapest, Akadémiai, 1973.

Shklar, Judith N.: Montesquieu. Budapest, Atlantisz, 1994.

Desgraves, Louis: Montesquieu. Budapest, Osiris, 2003.

Tuck, Richard: Hobbes. Budapest, Atlantisz, 1993.

Strauss, Leo: Természetjog és történelem. Budapest, Attraktor, 1999. 122-229.

Manent, Pierre: A liberális gondolat története. Pécs, Tanulmány, 1994.

Arendt, Hannah: Előadások Kant politikai filozófiájáról. In Arendt: A sivatag és az oázisok. Budapest, Gond – Palatius, 2002. 223-372.

Huoranszki Ferenc: A „modern” társadalmi szerződéselméletek problémái. In Politikatudományi Szemle 1992. 1. 53-74.

Szécsényi Endre: Társiasság és tekintély. Esztétikai politika a 18. századi Angliában. Budapest, Osiris, 2002.

Kontler László: Locke és a liberális természetjogi hagyomány. In Locke: Értekezés a polgári kormányzatról. Budapest, Gondolat, 1986. 7-37.

Kontler László: Az állam rejtelmei. A brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelvei. Budapest, Atlantisz, 1997.

Ludassy Mária: Négy arckép. Budapest, Szépirodalmi, 1989.

Ludassy Mária: A toleranciától a szabadságig. Budapest, Kossuth, 1992.

Ludassy Mária: Leviatán – természetünk mesterséges szörnyszülötte. In Hobbes: Leviatán I-II. Kossuth Kiadó, 1999. 1. kötet 7-63.

Ludassy Mária: „Előbb szabály, aztán morál” Variációk egy témára Hobbes, Locke és Hume kapcsán. In „Sem vele, sem nélküle”. Változatok a szabadág témájára. Budapest, T-Twins, 1996. 13-28.

Ludassy Mária: A nemzet kétféle fogalmáról. A társadalmi szerződéstől a lengyel alkotmányig. In „Sem vele, sem nélküle”. Változatok a szabadág témájára. Budapest, T-Twins, 1996. 39-51.

Ludassy Mária: A moralista Jean-Jacques és a törvényhozó Rousseau. In Rousseau: Értelkezések és filozófiai levelek. Budapest, Magyar Helikon, 1978. 815-858.

Ludassy Mária: Az ész államáig és tovább…. Budapest, Magvető, 1979

Heller Ágnes: Portrévázlatok az etika történetéből. Budapest, Gondolat, 1976.

Cassirer, Ernst: Rousseau, Kant, Goethe. Budapest, Atlantisz, 2008.