Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2012. 11. 09.

 

Politikai filozófia

Modern politikai filozófiák

Szövegolvasó szeminárium

2012. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus a politikai filozófia olyan témáiba nyújt betekintést főképp az analitikus filozófiai hagyományhoz sorolható tanulmányok elemzése révén, mint az igazságosság, a jog, az autonómia, az autoritás, az egyenlőség, a haszonelvűség.

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Hétfő 8.30 – 10.00

Hely: Anselmianum 011.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Az órákat a kijelölt szövegek feldolgozásának szenteljük. Ideális esetben az óra két részből áll majd. Először rekonstruáljuk az olvasott szerző gondolatmenetét. Második lépésben megkíséreljük az így nyert tételeket és érveket értékelni és más szerzők álláspontjával összevetni. A szövegek rekonstruálását rendszerint azzal kezdjünk, hogy elkülönítjük egymástól gondolati egységeit, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól (mi lehetne a címe)? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól (milyen tételt fogalmaz meg)? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti a nélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

ZH A félév során legalább öt alkalommal az óra elején ZH írására kerül sor az adott alkalomra feladott szövegből. Egy teljes óráról való hiányzás miatt meg nem írt ZH nem számít elégtelennek, de nem is pótolható, hanem kevesebb részjegy befolyásolja a félév végi jegyet. Ha valaki hiányzás miatt nem mulaszt el egyetlen ZH-t sem, a legrosszabb két jegye nem számít, ha egyet mulaszt, a legrosszabb jegye nem számít bele a félév végi jegybe.

 

Tankönyv

Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1998.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

09.17.

Rawls

09.27.

Dworkin    Kérdések a szöveghez

10.01.

Nagel    Kérdések a szöveghez

10.08.

Raz   Kérdések a szöveghez

10.15.

Simmons

10.22.

Szünet

10.29.

Szünet

11.05.

Wolff

11.12.

Scanlon I-III.

11.19.

Scanlon IV-V.

11.26.

Nozick

12.03.

Sandel

12.10.

Rawls, Értékelés