Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2016. 10. 28.

 

 

Politikai filozófia

Modern politikai filozófiák

Szövegolvasó szeminárium

BBNSF04000

2016. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A kurzus a politikai filozófia olyan témáiba nyújt betekintést főképp az analitikus filozófiai hagyományhoz sorolható tanulmányok elemzése révén, mint az igazságosság, a jog, az autonómia, az autoritás, az egyenlőség, a haszonelvűség.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: kedd 14.15 – 15.45

Hely: Tárogató 125

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Az órákat a kijelölt szövegek feldolgozásának szenteljük. Ideális esetben az óra két részből áll majd. Először rekonstruáljuk az olvasott szerző gondolatmenetét. Második lépésben megkíséreljük az így nyert tételeket és érveket értékelni és más szerzők álláspontjával összevetni. A szövegek rekonstruálását rendszerint azzal kezdjünk, hogy elkülönítjük egymástól gondolati egységeit, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól (mi lehetne a címe)? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól (milyen tételt fogalmaz meg)? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet az otthoni felkészülésre épülő órai munka határozza meg. Az így szerzett jegy javítható házi dolgozat írásával.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 4x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

A házi dolgozat témája: személyes megbeszélés alapján

A dolgozat tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat (lábjegyzetes hivatkozások formájában is) tanúskodjon a kötelező olvasmányok feldolgozásáról! Az elejétől a végéig a választott problémát tárgyalja! Az kezdődjön mindjárt a tárgyalni kívánt probléma megragadásával, rövid bemutatásával, majd folytatódjék annak részletes elemzésével! A szöveg legyen kerek egész!

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 12. 09. (péntek) 24 óra hankovszky@btk.ppke.hu ÉS

kinyomtatva: 12. 13. (kedd) 14.15

A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös (lábjegyzetekben 1-es) sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül tíz teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz. A fejlécben vagy a láblécben (élőfej/élőláb) csak az oldalszám szerepeljen! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található itt. A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni. A formailag nem megfelelő, késve érkezett vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

 

Tankönyv

Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1998.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

09.13.

kurzusmegbeszélés, bevezető megfontolások

09.20

Rawls 1.

09.27.

Rawls 1. 

10.04.

Nagel    Kérdések a szöveghez

10.11.

Nagel    Kérdések a szöveghez

10.18.

Nozick

10.25.

Nozick

11.01.

szünet

11.08.

Raz    Kérdések a szöveghez

11.15.

Dworkin    Kérdések a szöveghez

11.22.

Wolff

11.29.

Simmons

12.06.

Sandel 

12.09.

Dolgozatbeadás elektronikusan   

12.13.

Rawls 2.   Dolgozatbeadás papíron