Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2009. 11.  13.

Politikai filozófia

Modern politikai filozófiák

Szövegolvasó szeminárium, BBNSF04002

2008. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus a politikai filozófia olyan témáiba nyújt betekintést az analitikus filozófiai hagyományhoz sorolható tanulmányok elemzése révén, mint az igazságosság, a jog, az autonómia, az autoritás, az egyenlőség, a haszonelvűség stb.

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Hétfő 8.30 – 10.00

Hely: Augustineum 101.

Regisztráció

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

ZH A félév során legalább öt alkalommal az óra elején ZH írására kerül sor az adott alkalomra feladott szövegből. Egy teljes óráról való hiányzás miatt meg nem írt ZH nem számít elégtelennek, de nem is pótolható, hanem kevesebb részjegy befolyásolja a félév végi jegyet. Ha valaki hiányzás miatt nem mulaszt el egyetlen ZH-t sem, a legrosszabb két jegye nem számít, ha egyet mulaszt, a legrosszabb jegye nem számít bele a félév végi jegybe.

 

Tankönyv

Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1998.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

09. 08.

Kurzusmegbeszélés

09. 15.

Rawls (Online. Csak az első fejezet. Görgessen lefelé!)

09. 22.

Dworkin

09. 29.

Nagel

10. 06.

Raz

10. 13.

Simmons

10. 20.

Wolff

10. 27.

Szünet

11. 03.

Nozick

11. 10.

Sandel

11. 17.

Scanlon I-III.

11. 24.

Scanlon IV-V.

12. 01.

Rawls

12. 08.

Értékelés