Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2013. 09. 04.

Általános filozófiatörténet

Fejezetek a filozófia korábbi történetéből

előadás, BBLSF00100

2013. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

Az előadás a legjelentősebb filozófusok gondolatait tekinti át a kezdetektől a kanti fordulatig. A tárgyalt szerzők: Platón, Arisztotelész, Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Descartes, Kant,

 

Oktató: Hankovszky Tamás

Időpont: 2013.09.20 1415-1815

Hely: Sophianum 204

 

Számonkérés

A kurzus írásbeli vizsgával zárul. A tesztkérdések a jegyzet és az előadások anyagát (70%), illetve a tanulmányozandó szövegek ismeretét (30%) kérik számon. Figyelem! A megadott irodalmakat nem elolvasni, hanem tanulmányozni, feldolgozni, megtanulni kell!

 

Jegyzetek

Turay Alfréd: Filozófiatörténeti vázlatok. Budapest, Szent István Társulat, 1996. (Platón, Ágoston, Tamás, Descartes, Kant,)

Kecskés Pál: A bölcselet története. Budapest, Szent István Társulat, 1981. 99-117. (Arisztotelész)

 

Tanulmányozandó szövegek

Platón: Phaidón. (95b-107b) In Platón összes művei. 1. kötet. Budapest, Európa, 1984, 1084-1104.

Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. (Első könyv 5-6, 9-11. fejezet) Budapest, Magyar Helikon, 1971. 14-17, 19-27.

Szent Ágoston: A szabad akaratról. (Második könyv 1-20.) In Szent Ágoston: A boldog életről. A szabad akaratról. Budapest, Európa, 1997, 82-88.

Aquinói Szent Tamás: Summa theologiae. (q.13.a.1-2, 5-6, 8.) In Aquinói Szent Tamás: A létezőről és a lényegről. Budapest, Helikon, 1990, 131-135., 138-143., 147-149.

Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról. (részlet) Budapest, Atlantisz, 1994, 25-34.

Kant: A tiszta ész kritikája. (Bevezetés I-IV.) Budapest, Atlantisz, 2004, 51-61.

 

A felkészülést segítő néhány további kézikönyv

Boros János – Lendvai L. Ferenc (Szerk.): Filozófiatörténet általános bölcsészeknek. (Digitális tankönyv)

A. C. Grayling (Szerk.): Filozófiai kalauz. Budapest, Akadémiai, 1997.

Steiger Kornél: Filozófiai kislexikon. [Budapest], Fiesta – Saxum, 1999.

Filozófiai kisenciklopédia. Budapest, Kossuth, 1993.

Steiger Kornél (Szerk.): Bevezetés a filozófiába. Budapest, Holnap, 21994.

33 híres bölcseleti mű. Budapest, Móra, 1995.

Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete. Budapest, Helikon, 1997.

Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Budapest, Szent István Társulat, 72003.

Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története. Budapest, Áron - Kossuth, 41995.

Bertrand Russell: A Nyugati filozófia története. [Budapest], Göncöl, 2004.

Hársing László: A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig. Miskolc, Bíbor, 2002.