Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

1. Óracím: Klasszikus istenérvek a modern logika tükrében I. (Kötelezően választható kollégium [kortárs] és Speciális kollégium) 2004/5 tavasz

2. Előadó neve: Hankovszky Tamás tanársegéd

3. Kódszám: BF-414/2, BF-508/2, BF-001/11

4. Kreditszám:

5. Félév: 1

6. Időpont: Hétfő 14.30 – 16.00

7. Hely: Aug 213T

8. Óraleírás:

Ebben a félévben kizárólag Szent Anzelm istenérvével foglalkozunk, amely Kant megsemmisítőnek vélt kritikája ellenére a 20. század közepén újra a figyelem középpontjába került. Az elmúlt hatvan évben egyre-másra láttak napvilágot az olyan művek, amelyek modern logika eszköztárát igénybe véve vagy azt próbálták megmutatni, hogy az érv tulajdonképpeni hibája valami más, mint korábban hitték, vagy éppen ellenkezőleg, azzal az igénnyel léptek fel, hogy Anzelm szövegéből egy érvényes istenérvet rekonstruáljanak.

A szeminárium jellegű foglalkozások keretében angol és német nyelvű tanulmányok olvasásával elsősorban olyan kérdésekre keressük a választ, hogy vajon apriori érvről van-e szó; lehet-e a létezés mégiscsak „reális predikátum”; vajon két különböző érvet tartalmaz-e a Proslogion második, illetve harmadik fejezete; hogyan lehet formalizálni a gondolatmenetet; és konzisztens-e egyáltalán az a meghatározás, hogy Isten „az a valami, aminél semmi nagyobb nem gondolható”.

A szeminárium (filozófiatörténeti és vallásfilozófiai relevanciája ellenére) elsősorban azoknak ajánlott, akik a logika iránt érdeklődőknek. Módot nyújt az alapozó kurzusokon megszerzett ismeretek elmélyítésére (mindenekelőtt a modális logikák és a halmazelmélet területén), példát szolgáltat a logikának a modern filozófiában történő alkalmazására, és megismertet a tudományterület angol és német szaknyelvével.

9. Követelmények: Az órákon való aktív részvétel, 4-5 idegen nyelvű tanulmány elolvasása és a félév folyamán egy referátum tartása vagy egy házi dolgozat készítése. A részvétel feltétele a használható angol vagy német nyelvtudás.

10. Kötelező irodalom:

Canterburyi Szent Anzelm: Filozófiai és teológiai művek I. Budapest, Osiris, 2001. 151-251

11. Ajánlott irodalom:

Altrichter Ferenc: Fogalom és lét: Logikai út Istenhez? = Altrichter Ferenc: Észérvek az európai filozófiai hagyományban. Budapest, Atlantisz, 1993. 27-47

Altrichter Ferenc: Fogalom és lét: Logikai zsákutca Istenhez. = Altrichter Ferenc: Észérvek az európai filozófiai hagyományban. Budapest, Atlantisz, 1993. 49-70

Dér Katalin: Bevezetés (Proslogion). = Canterburyi Szent Anzelm: Filozófiai és teológiai művek I. Budapest, Osiris, 2001. 151-164

Dér Katalin: Bevezetés (Vita a Proslogionról). = Canterburyi Szent Anzelm: Filozófiai és teológiai művek I. Budapest, Osiris, 2001. 207-219

Descartes, René: Elmélkedések az első filozófiáról. Budapest, Atlantisz, 1994. 79-87

Ferencz Sándor: A „nyelv teremtése”, avagy a „teremtés nyleve”. Nyelv és megértés Anselmusnál. = Farkas K. - Orthmayr I. (szerk.): Bölcselet és analízis. Budapest, ELTE Eötvös, 2003. 36-46. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/ferencz.htm

Gaunilo könyve a balgatag nevében. = Canterburyi Szent Anzelm: Filozófiai és teológiai művek I. Budapest, Osiris, 2001. 220-231

Geréby György: Amit Anzelm és Gaunilo mondtak egymásnak. = Magyar Filozófiai Szemle 43 (1999) 651-662. http://minerva.elte.hu/mfsz/MFSZ_996/996_GEREBY.html

Hankovszky Tamás: Istenérv-e az ontológiai istenérv? Szent Tamás és Szent Anzelm. = Katekhón 3 (2006)2. 215-224.

Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája. Budapest, Atlantisz, 2004. 480-488

Klima Gyula: Szent Anzelm és az ontológiai istenérv. Világosság 1983. 12. Melléklet, 3-7

Leibniz, Gottfried Wilhelm: Monadológia = Gottfried Wilhelm Leibniz válogatott filozófiai írásai. 305-326. különösen: 314-316

Davies, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába. Budapest, Kossuth, 1999. 69-88

Ruzsa Ferenc: Hibás, de hol? Anzelm ontológiai istenérve. = Magyar Filozófiai Szemle 2003. 4. 503-532 http://minerva.elte.hu/mfsz/MFSZ_034/ruzsa0304.html

Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok. Budapest, SZIT, 1990. 17-31 http://www.theol.u-szeged.hu/konyvtar/isker/

Adams, Robert Merrihew: The logical structure of Anselm's argument. = Philosophical Review 80 (1971) 28-54

Berg, Jan: An examination of ontological proof. = Theoria 27(1961) 99-106.

Bucher, Theodor Gregor: Zur Entwicklung des Ontologischen Beweises nach 1960. = Joseph Möller (Hg.): Der Streit um den Gott der Philosophen. Argumenten und Antworten. Düsseldorf, Patmos, 1985. 113-139

Charlesworth, Maxwell John: St. Anselm’s Proslogion. Oxford, Clarendon, 1965.

Dummett, Michael: Existence. = Michael Dummett: The Seas of Language. New York, Calederon Press, 1993. 277-307

Findlay, J. N.: Can God’s existence be Disproved? = Mind 57 (1948) 176-183 http://www.ditext.com/findlay/god.html

Gale, Richard: Ontological arguments. = Richard Gale: On the Nature and Existence of God. Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 201-237

Gombocz, Wolfgang L.: Zur Zwei-Argument-Hypotese bezüglich Anselms Prosologion. = Analecta Anselmiana (vol. 5).1976. 85-98

Grim, Patrick: In Behalf of ’In Behalf of the Fool’. = International Journal for Philosophy of Religion 13 (1982) 33-42

Hartshorne, Charles: The logic of perfection and Other Essays in Neoclassical Metaphysics. La Salle/Illinois, Open Court, 41991 (1962).

Hasker, W.: Is There a Second Ontological Argument? = International Journal for Philosophy of Religion 13 (1982) 93-101

Klima Gyula: Saint Anselm’s Proof. A Problem of Reference, Intentional Identity and Mutual Understanding. In: Medieval Philosophy and Modern Times, Holmström-Hintikka, ed. Kluwer (Dordrecht: 2000), 69-87. http://www.fordham.edu/gsas/phil/klima/anselm.htm

La Croix, Richard R.: Proslogion II and III. A third interpretation of Anselm’s argument. Leiden, Brill, 1972.

Lewis, David: Anselm and Actuality = Philosophical papers Vol. I. Oxofrd, Oxford University Press 1983. 10-20 with Postscripts 21-25

Löffler, Winfried: Modale Versionen des Ontologischen Arguments für die Existenz Gottes. = Georg Meggle – Ulla Wessels (eds.): Analyomen 1. Proceedings of the 1st Conference „Perspectives in Analytical Philosophy“. Berlin – New York, Gruyter, 1994. 906-915

Malcolm, Norman: Anselm's ontological arguments. = Philosophical Review 69 (1960) 41-62

Matthews, Gareth B.: The Ontological Argument. = William E. Mann (ed.): The Blackwell Guide to the Philosophy of Religion. Malden [ua.], Blackwell Publishing Ltd, 2005. 81-102  http://spot.colorado.edu/%7Eheathwoo/Phil383/matthews.pdf , http://spot.colorado.edu/%7Eheathwoo/Phil383/matthews.doc

Meixner, Uwe: Der ontologische Gottesbeweis in der Perspektive der Analytischen Philosophie. = Theologie und Philosophie 67 (1992) 246-262

Millican, Peter: The One Fatal Flaw in Anselm's Argument. =Mind 113 (2004) 437-477

Moore, Georg Edward: Is Existence a predicate? = Philosophical Papers. London, Allen and Unwin, 1959. 115-126.

Morscher, Edgar: Anselms Gottesbeweis und was Uwe Meixner daraus gemacht hat. = Theologie und Philosophie 69 (1994) 22-33

Oppenheimer Paul and Zalta Edward: On the logic of the ontological argument. = Philosophical Perspectives 5 (1991) 509-530.

Oppy, Graham: Ontological arguments and belief in God. New York, Cambridge University Press, 1995.

Plantinga, Alvin (ed.): The ontological argument. From St. Anselm to Contemporary Philosophers. London – Melbourne, Macmillan, 21968 (1965).

Plantinga, Alvin. The nature of necessity. Oxford: Oxford University Press 1974.

Ricken, Friedo (Hg.): Klassische Gottesbeweise in der Sicht der gegenwärtigen Logik und Wissenschaftstheorie. Stuttgart, Kohlhammer, 21998 (1991).

Rohls, Jan: Theologie und Metaphysik: Der ontologische Gottesbeweis und seine Kritiker. Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 1987.

Sennett, James F.: Universe Indexed Properties and the Fate of the Ontological Argument. = Religious Studies 27 (1991) 65-79

Stairs, Allen: Anselm's Ontological Argument. http://brindedcow.umd.edu/236/anselm.html

Stairs, Allen: Criticisms of the Ontological Argument. http://brindedcow.umd.edu/236/anselmcritique.html

Stairs, Allen: The Ontological Argument http://brindedcow.umd.edu/236/anselm1.html

Vallicella, William F.: Has the ontological argument been refuted? = Religious Studies 29 (1993) 97-111

Viger, Christopher: St. Anselm’s ontological argument succumbs to Russell’s paradox. = International Journal for Philosophy of Religion 52 (2002) 123-128

Wachter, Daniel von: Die Notwendigkeit der Existenz Gottes. = Metaphysica 2 (2001) 55-80

Wertz, S. K.: Reference in Anselm’s ontological proof. = History of Philosophy Quarterly 7 (1990) 143-157