Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2012. 11. 17.

Speciális kollégium, Általános filozófiatörténet

A kategorikus imperatívusz etikája

szövegolvasó szeminárium, BBLSF02300, BBLSF02001

2012. ősz

 

A kurzus célja, hogy megismertesse a résztvevőket a filozófiatörténet egy klasszikusa Immanuel Kant etikájával, és Az erkölcsök metafizikájának alapvetése című művének elemzésén ezen keresztül betekintést nyújtson az etika legfontosabb kérdéseibe, közben gyakoroltassa a szigorúan következetes gondolkodást, fokozza a szövegelemzési készséget és növelje a filozófiai szaknyelvben való jártasságot.

A konzultációs alkalmak során a tanári irányítással végzett szövegolvasás feladata a mű argumentációs struktúrájának feltárása, legfontosabb tételeinek értelmezése és napjaink morális problematikájával való szembesítése.


Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)
Időpont, hely: október 6. szombat és november 17. szombat

Hely: Anselmianum 011


Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg. A félév során mindössze kétszeri konzultációra támaszkodó szeminárium esetén nem elég csak a konzultációkon megjelenni, vagy a konzultációk után nekilátni az egész féléves anyag feldolgozásának. A konzultációkra már felkészülten kell érkezni. Elengedhetetlen a konzultációt megelőzően odahaza megismerkedni a kötelező olvasmányokkal, mert a szöveg feldolgozását különben nem tudjuk az órán (a házi dolgozathoz is) kellő mélységig elvégezni. A konzultációk és a dolgozatbeadás közti idő nem elég a kötelező olvasmányok elolvasására, Kant rendszerének átgondolására és színvonalas szöveg megírására. Az órára a kijelölt Kant-szöveget mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A félév során az elemzett műről szóló házi dolgozatot kell készíteni, valamint a mű és a szakirodalom tanulmányozására alapozva aktívan be kell kapcsolódni a szemináriumi beszélgetésekbe. Ha valaki nem tud részt venni a konzultációkon, kiegészítő dolgozatot is kell írnia.

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat (lábjegyzetes hivatkozások formájában is) tanúskodjon a kötelező olvasmányok feldolgozásáról! Az elejétől a végéig a választott problémát tárgyalja! A szerző életrajzi adatainak, más műveinek vagy korának bemutatásának nincs helye a dolgozatban. Az kezdődjön mindjárt a tárgyalni kívánt probléma megragadásával, rövid bemutatásával, majd folytatódjék annak részletes elemzésével!

A dolgozat témája: A végső gyakorlati elv különböző megfogalmazásainak kapcsolata

A dolgozat leadási határideje: 2012.12.07. E-mail: tamas@hankovszky.com

A házi dolgozat formai követelményei: Címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös (lábjegyzetekben 1-es) sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található a következő oldalon: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf A formailag nem megfelelő vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

 

A tervezett menetrend

Október 6.

13.15-16.30

Előszó, 1. rész, 2. rész (1-33. bekezdés)

 

 

November 17.

13.15-14.45

2. rész (a 34. bekezdéstől), 3. rész

 

Kötelező olvasmányok

Kant, I.: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Budapest, Raabe Klett 1998. 17-79. (VAGY Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése – A gyakorlati ész kritikája – Az erkölcsök metafizikája. Budapest, Gondolat, 1991.)

Tengelyi L.: Bevezetés. In Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Budapest, Raabe Klett, 1998. 2–14.

Ross, D.: Kant etikája. Kommentár Az erkölcsök metafizikájának alapvetéséhez. In Gond 31. (2002) (VAGY Ross, D.: Kant etikája. Budapest, Gond-Cura Alapítvány, 2005.)

 

Ajánlott olvasmányok

Allison, H. E.: Kant's Groundwork for the Metaphysics of Morals. A Commentary. Oxford – New York,  Oxford University Press, 2011.

Sedgwick, S.: Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals. An Introduction. Cambridge – New York, Cambridge University Press, 2008.

Timmermann, J.: Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals. A Commentary. Cambridge – New York, Cambridge University Press, 2007.