Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2018. 09. 21.

Általános műveltséggel összefüggő tárgyak

Logika I.

előadás, BBNSF81500

2018. ősz

 

A logika a helyes következtetés elmélete és mint ilyen a tudományos gondolkodás organonja, vagyis alapvető eszköze. A kurzus bevezet a modern szimbolikus logikába, emellett elsődleges célja, hogy tökéletesítse a hallgatókban az absztrakció és a logikus gondolkodás képességét és készségét.

A kurzus anyagát egy több évtizeden át tökéletesített egyetemi jegyzet tartalmazza. Mivel a művet eredetileg is tankönyvnek szánták, átgondolt felépítése, szemléletes példái, ellenőrző kérdései és gyakorló feladatai alkalmassá teszik arra, hogy eredményesen közvetítse a modern logika alapjait.

 

Előadó: Hankovszky Tamás

Időpont: csütörtök 10.15 – 11.45

Hely: Sophinanum 108

 

Tankönyv

Madarászné – Pólos L. – Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, 1999. vagy 2006. (Letöltés a PPKE BTK hálózatából) (Letöltés máshonnan) (A könyv korábbi változatai csak az új kiadásokból vett néhány oldalas kiegészítéssel használhatók.)

 

Követelmények

A félév végi jegy alapvetően a 40 kérdéses (negyven pontos), vizsgateszttel dől el.

Ponthatárok

0-21 – elégtelen

22-26 – elégséges

27-30 – közepes

31-34 – jó

35-40-(46) – jeles

 

A vizsga pontjaihoz hozzáadódhatnak ZH-pontok is, összesen hat, amelyeket két ZH alkalmával lehet megszerezni.

 

Időpont

Tananyag

A megszerezhető pontok száma

 

1. ZH

2018.10.18.

1-5. fejezet

3

Eredmények

2. ZH

2018.11.22.

1-7. fejezet

3

Eredmények

Kollokvium

 

1-10. fejezet

40

 

 

A tervezett menetrend

09.13

2-3. fejezet

 

09.20.

elmarad (sportnap)

 

09.27.

4-5. fejezet

 

10.04.

elmarad

 

10.11.

5. fejezet

 

10.18.

1. ZH 6. fejezet

 

10.25.

6. fejezet

 

11.01.

szünet

 

11.08.

7. fejezet

 

11.15.

7. fejezet

 

11.22.

2. ZH 8. fejezet

 

11.29

8. fejezet

 

12.08.

9-10. fejezet

 

12.13.

10. fejezet

 

 

Ajánlott irodalom

Ruzsa I.: Bevezetés a modern logikába. Budapest, Osiris, 1999.

Margitay T.: Az érvelés mestersége. 2. javított kiadás. Budapest, Typotex, 2007.

Kutrovátz G.: Bevezetés a logikába és az érveléselméletbe. (Digitális tankönyv, ELTE)

Kijelentéslogika (Digitális tankönyv, ELTE)

Kneale, W. – Kneale, M.: A logika fejlődése. Budapest, Gondolat, 1987.

Read, S.: Bevezetés a logika filozófiájába. Budapest, Kossuth, 2001.