Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

 

Frissítve: 2008. 12. 12.

 

Logika I.

Érveléstechnika (Informális logika)

Előadás, BBLSF80500, BBESF80500, BÁLT-DL-07, BÁLT-DE-07

2008. ősz

KURZUSLEÍRÁS

 

A tárgy a mindennapi és a tudományos életben alkalmazott meggyőző stratégiákkal foglalkozik, mindenekelőtt azok logikai aspektusával. Megismertet a kijelentéslogika alapjaival, az argumentáció-elemzés szempontjaival, az érvrendszerek szerkesztésének szabályaival, bemutatja a gyakran előforduló érvényes következtetési formákat és a tipikus logikai hibákat, a médiából és filozófiai szövegekből vett példákon gyakoroltatja a következtetések formai és tartalmi oldalának elemzését és értékelését. A kurzus fejleszteni hivatott a hallgatók érvelni tudását, racionális konfliktuskezelési képességét, vitakészségét és vitakultúráját.

 

Időpont: Szeptember 27. szombat 10.00 -15.00

Hely: Stephaneum, Kornis Gyula előadó

 

Tankönyv

Zentai I. – Tóth O.: A meggyőzés csapdái. Informális hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzősben. Budapest, Typotex, 2002.

 

Követelmények

Írásbeli vizsga a tankönyv anyagából.

 

Ajánlott irodalom

Forrai G. (szerk.): Informális logika. (digitális tankönyv)

Binzberger V.: Érveléstechnikai példák (PPT formátumban)

Zentai I.: Érveléstechnika - Tárgyalástechnika - Kommunikáció

Lakatos L.: Érveléstechnika

Margitay T.: A meggyőzés mestersége. Budapest, Typotex, 2004.

Zentai I.: Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban. Budapest, Medicina, 2006.

Zentai I.: A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája. Budapest, Typotex, 1998.

Logika a mindennapi életben. A gyakorlati érvelés technikája. (Összeállította a BME Filozófia Tanszék kollektívája) [h. n.] [k. n.] [é. n.]

Aronson, E. – Pratkanis, A. R.: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest, AB OVO, 1992.

Grice, P. H.: A társalgás logikája. In Pléh Cs. – Síklaki I. – Terescsényi T. [szerk.]: Nyelv – kommunikáció - cselekvés. Budapest, Osiris, 1997. 213-227.

Breton, Ph.: A manipulált beszéd. Budapest, Helikon, 2000.

Kocsondi A.: Logika. (digitális tankönyv)

Kijelentéslogika (Digitális tankönyv, ELTE)

Madarászné – Pólos L. – Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, 2006.