Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2014. 12. 20.

 

Logika

Bevezetés a szimbolikus logikába

Szeminárium, BBNSF00500, BBNSF10500

2014. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A logika a helyes következtetés elmélete, és mint ilyen a tudományos gondolkodás organonja. A kurzus bevezet a modern szimbolikus logikába, emellett elsődleges célja, hogy tökéletesítse a hallgatókban az absztrakció és a logikus gondolkodás képességét és készségét.

A kurzus anyagát egy több évtizeden át tökéletesített egyetemi jegyzet tartalmazza. Mivel a művet eredetileg is tankönyvnek szánták, átgondolt felépítése, szemléletes példái, ellenőrző kérdései és gyakorló feladatai alkalmassá teszik arra, hogy eredményesen közvetítse a modern logika alapjait.

 

Oktató: Hankovszky Tamás

Időpont: szerda 8.30 – 10.00

Hely: Anselmianum 010

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. A tanárnak elsősorban nem információközlő, hanem csak koordináló és ellenőrző szerepe van. A logika szeminárium meghatározó munkamódszere a táblánál való szereplés.

A kurzus anyagával megegyezik a hétfő 10-től tartott Logika I. előadások (szabadon választható általános műveltséggel összefüggő tárgy) anyaga, ezért hasznos azt is felvenni, mert a szabad bölcsész kurzus pontosan az előadáson elhangzottakat és a hallgató által önállóan feldolgozott tankönyvi anyagot egészíti ki, mélyíti el és gyakoroltatja be.

 

Követelmények

Aktív órai részvétel, hetenkénti zárthelyi dolgozatok (ZH).

Értékelés: A gyakorlati jegyet a ZH-k és súlyozottan az órai munka határozza meg. Az így kialakuló jegyen javítani lehet egy az egész féléves anyagot számon kérő ZH (tanórán kívüli) megírásával.

Időpontok:

Dec. 17. szerda, 10.15. Piliscsaba, Anselmianum 013

Dec. 19. péntek. 12.00. Budapest, Mikszáth tér 1. 316

Részvételi szándékát a hankovszky@btk.ppke.hu címen jelezheti.  

ZH: Minden szeminárium első negyedórájában ZH-ra kerül sor a megelőző órákon feladott tananyagból. Meg nem írt ZH pótlására nincs mód. Hiányzás vagy késés esetén a ZH elégtelennek számít, ám a három legrosszabb ZH (legyen a rossz jegy hiányzás vagy bármi más következménye) a félév végi jegybe nem számít bele.

Hiányzás: A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

 

A tervezett menetrend

 

Órai tevékenység

ZH új anyaga

09.17

Bevezetés, 1-2. fejezet

-

09.24.

3. fejezet

2. és 3. fejezet (mondat, név)

10.01.

5. fejezet

3. fejezet (második fele) és 5. fejezet (negáció, konjunkció, alternáció)

10.08..

5. fejezet

5 ((bi)kondicionális) 4. fejezet

10.15.

6. fejezet

6. fejezet

10.22.

7. fejezet

7. fejezet

10.29.

szünet

szünet

11.05.

7. fejezet

1-7. fejezet

11.12.

8. fejezet

8. fejezet

11.19.

8. fejezet

9. fejezet

11.26.

10. fejezet

10. fejezet (Venn)

12.03.

10. fejezet

10. fejezet (analitikus sima)

12.10.

10. fejezet

10. fejezet (analitikus kvantoros, azonosságpredikátumos)

 

Tankönyv

Tankönyv: Madarászné – Pólos L. – Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, 1999. vagy 2006. (Letöltés a PPKE BTK hálózatából)

(A könyv korábbi változatai csak az új kiadásokból vett néhány oldalas kiegészítéssel használhatók.)

 

Ajánlott irodalom

Ruzsa I.: Bevezetés a modern logikába. Budapest, Osiris, 1999.

Az érvelés mestersége (Digitális tankönyv, Miskolc)

Kocsondi A.: Logika. (Digitális tankönyv, Szeged)

Kutrovátz G.: Bevezetés a logikába és az érveléselméletbe. (Digitális tankönyv, ELTE)

Kijelentéslogika (Digitális tankönyv, ELTE)

Kneale, W. – Kneale, M.: A logika fejlődése. Budapest, Gondolat, 1987.

Read, S.: Bevezetés a logika filozófiájába. Budapest, Kossuth, 2001.