Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2011. 08. 23.

 

Filozófiai speciális kollégium

Akhilleusz és a teknős

Szeminárium, BBLSF02300

2011. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzuson Zénón híres paradoxonjain gondolkodunk, amelyek a térrel az idővel és a mozgással kapcsolatosak, és amelyek közül a leghíresebb Akhilleusz és a teknős versenyfutásáról szól.

 

Oktató: Hankovszky Tamás

Időpont: 2011. december 2. péntek 14.00-19.45

Hely: Anselmianum 011.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg. Az egyetlen konzultációra támaszkodó szeminárium esetén nem elég a konzultáció után nekilátni az egész féléves anyag feldolgozásának. A konzultációra már felkészülten kell érkezni. Ennek módja a kijelölt rövid szöveg többszeri elolvasása, végiggondolása, illetve a felkészülést segíteni hivatott feladatlap kérdéseinek részletes megválaszolása. A konzultáción elsősorban a feladatlap otthoni felkészülés során problémásnak bizonyult kérdéseit tárgyaljuk meg. Az órára a kijelölt szöveget és a feladatlapo is mindenki hozza magával!

 

Követelmények

Felkészülés a konzultációra, aktív órai részvétel

(Ha valaki nem tud részt venni a konzultáción, vagy nem kapcsolódik be aktívan az ott folyó beszélgetésbe, egy legalább 6 oldalas házi dolgozat írása.)

A házi dolgozat témája: A konzultációra kijelölt szöveg egy önálló gondolati egységének rekonstruálása.

A dolgozat tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére.

A dolgozat leadási határideje: 2010.12.12. E-mail: tamas@hankovszky.com

Formai követelmények: Címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A formailag nem megfelelő dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

 

Alapszöveg és segédanyag

Sainsbury, R. M.: Paradoxonok. Budapest, Typotex, 2002. 1-27. oldal

Letölthető: http://www.interkonyv.hu/index.php?page=konyvek&cat_id=&book_id=205 (Bevezetés (ingyenes), Zénón paradoxonjai: tér, idő, mozgás (92 Ft))

Angolul: http://avaxhome.ws/ebooks/science_books/philosophy/0521720796Paradoxes.html

Feladatlap