Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Létrehozva: 2009. 08. 03.

Frissítve: 2009. 11. 25.

 

Klasszikus német filozófia

Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere

Szövegolvasó szeminárium, BBNSF03102, BF-420-2

2009. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus során Schelling A transzcendentális idealizmus rendszere című könyvének első 50-60 lapját tekintjük át, remélve, hogy nemcsak ebbe a műbe, hanem a német idealizmusba is jó bevezetésül szolgálnak.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Szerda 10.15 – 11.45

Hely: Augustineum 101.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák ezúttal a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Mivel a beszélgetés során a szöveget szinte sorról-sorra próbáljuk megérteni, a foglalkozásra előre kijelölt oldalakat mindenki hozza magával! Az előzetes tervek szerint feladatlap segíti majd a felkészülést az egyes foglalkozásokra, amelyet szintén hozzanak magukkal!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a házi dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

Házi dolgozat Címlap és bibliográfia nélkül három teljes oldalas, az olvasottakat összegző házi dolgozatot kell beadni. A dolgozat címe: A transzcendentális filozófia fogalma az első két paragrafus alapján. A szöveg tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje: november 25. (Kinyomtatva: 10.15, elektronikusan: 24 óráig)

A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található a következő oldalon: http://www.theol.u-szeged.hu/fileadmin/to/sorvezeto.pdf A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni.

 

Irodalom

F. W. J. Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere. Budapest, Gondolat, 1983 vagy Szeged,  Lectum, 2008. részletek

F. W. J. Schelling: System des transzendenten Idealismus

Weiss J.: A fiatal Schelling pályája = Boros G. (szerk.): Filozófia. Budapest, Akadémiai, 2007. 867-882.

Gyenge Z.: Schelling élete és filozófiája. Máriabesnyő-Gödöllő, Attraktor, 2005.

Hermann I.: Teleológia és történetiség. Budapest, Gondolat, 1979.