Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2011. 03. 20.

 

Idegennyelvű szakszövegolvasás – Német

Der mentale Zugang zur Welt

Szeminárium, BBNSF00442

2011. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus elsődleges célja, hogy a németül már jól tudó hallgatók megismerkedjenek e nyelv filozófiai terminológiájával, és gyakorlatot szerezzenek a német szakirodalom olvasásában, hogy tanulmányaik során képesek legyenek német források feldolgozására (megértésére, rövid szakaszok magyar nyelven történő idézésére) is.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Hétfő 14.15 – 15.45

Hely: Ambrosianum 117

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. A tanárnak elsősorban nem információközlő, hanem csak koordináló és ellenőrző szerepe van. A szakszövegolvasás szeminárium esetén a hallgatói munka nagyobb része otthon történik, és a feladott szöveg szótárazásából, megértéséből, ismeretlen szavainak megtanulásából, valamint rövid szakaszok fordításának elkészítéséből áll. Az otthoni felkészülés során a szövegben előforduló egyes filozófiai fogalmaknak nemcsak a magyar megfelelőjét kell kikeresni, amelyek alakjukban gyakran alig különböznek a német változattól, hanem a szöveg tényleges megértése érdekében azok jelentésével is érdemes megismerkedni. Az órákon a számonkérés mellett az előzőleg feladott, otthon feldolgozott szöveg egyes részeit olvassuk el, nyelvi és filozófiai problémáit beszéljük meg.

 

Irodalom

Marcus Willaschek: Der mentale Zugang zur Welt. Realismus, Skeptizismus und Intentionalität. Hamburg, Klostermann, 2003. (A feldolgozandó szakaszok egy továbbfénymásolható példánya a hallgatók rendelkezésére áll.)

Walter Brugger: Filozófiai lexikon. Budapest, Szent István társulat, 2005.

Steiger Kornél: Filozófiai kislexikon. Budapest, Fiesta – Saxum, 1999.

Filozófiai kisenciklopédia. Budapest, Kossuth, 1993.

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegy négy részből tevődik össze. (Ha bármelyik részjegy elégtelen, akkor a félév végi jegy is elégtelen.)

1. hetenkénti zárthelyi dolgozat (ZH)

Minden szeminárium elején ZH-ra kerül sor a megelőző órán feladott szövegből. A ZH két részből áll:

· szódolgozat (elsősorban a filozófiai szakterminológia, másodsorban az értekező prózára jellemző német szókészlet ismeretének számonkérése)

· néhány mondatos szöveg magyarra fordítása (szótár nélkül)

Meg nem írt ZH pótlására nincs mód. Hiányzás vagy késés esetén a ZH elégtelennek számít, ám a három legrosszabb ZH (legyen ez hiányzás vagy bármi más következménye) a félév végi jegybe nem számít bele.

2. hetenkénti rövid fordítás

Minden órán kijelölünk egy rövid szakaszt a következő órára feladott szövegből, amelyet otthon nemcsak kiszótározni és megérteni kell, hanem a következő órán kifogástalan magyar fordításban be is kell adni. (Ha valaki hiányzik a beadás időpontjában, fordítását a szeminárium napján 14 óráig e-mailben is elküldheti a fenti címre.)

A be nem adott fordítás elégtelennek számít (későbbi pótlásra nincs mód), ám a három legrosszabb fordítás a félév végi jegybe nem számít bele.

3. félévzáró fordítási dolgozat

A félév végén egy néhány oldalas (34-38. old.) fordítást kell készíteni. Az elbírálás szempontja a szöveghűség és a nyelvi megformáltság. A fordítást kinyomtatva és elektronikusan is be kell adni.

A fordítás leadási határideje:

elektronikusan: 04. 29. (Péntek) 24 óra

kinyomtatva: 05. 02. (Hétfő) 14.15

4. órai munka

 

Hiányzás

A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

 

A tervezett menetrend

Az alábbi táblázatban folyamatosan megjelennek majd az egyes órákra feladott Willaschek-oldalszámok, hogy hiányzás esetén is tájékozódni lehessen a következő órára feladott szövegről.

 

02. 14.

Kurzusmegbeszélés

02. 21.

Olv. 1-3. Ford. 2-ről 3-ra átnyúló bekezdés

02. 28.

Olv. 4-8. Ford. 5-ről 6-ra átnyúló bekezdés

03. 07.

Olv. 8-13. Ford. a kijelölt rész utolsó bekezdése

03. 14.

Szünet

03. 21.

Olv. 13-19. Ford. nem vagyok benne biztos, de talán 15. első eljes bekezdés.

03. 28.

Olv. 19-24. Ford. a kijelölt rész utolsó bekezdése

04. 04.

Olv. 24-29. Ford. 27. első bekezdése

04. 11.

Olv. 29-34. Ford. 30. első teljes bekezdése

04. 18.

Szünet

04. 25.

Szünet

(04.29.)

Dolgozatbeadás elektronikusan Fordítandó: 34-38.

05. 02.

Dolgozatbeadás kinyomtatva

05. 09.

 

05. 16.

Értékelés