Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2011. 09. 12.

 

Idegennyelvű szakszövegolvasás – Német

Szeminárium, BBNSF10400

2011. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus elsődleges célja, hogy a németül már jól tudó hallgatók megismerkedjenek e nyelv filozófiai terminológiájával, és gyakorlatot szerezzenek a német szakirodalom olvasásában, hogy tanulmányaik során képesek legyenek német források feldolgozására (megértésére, rövid szakaszok magyar nyelven történő idézésére) is.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: szerda 12.15 – 13.45

Hely: Anselmianum 011

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. A tanárnak elsősorban nem információközlő, hanem csak koordináló és ellenőrző szerepe van. A szakszövegolvasás szeminárium esetén a hallgatói munka nagyobb része otthon történik, és a feladott szöveg szótárazásából, megértéséből, ismeretlen szavainak megtanulásából, valamint rövid szakaszok fordításának elkészítéséből áll. Az otthoni felkészülés során a szövegben előforduló egyes filozófiai fogalmaknak nemcsak a magyar megfelelőjét kell kikeresni, amelyek alakjukban gyakran alig különböznek a német változattól, hanem a szöveg tényleges megértése érdekében azok jelentésével is érdemes megismerkedni. Az órákon a számonkérés mellett az előzőleg feladott, otthon feldolgozott szöveg egyes részeit olvassuk el, nyelvi és filozófiai problémáit beszéljük meg.

 

Irodalom

Sandkühler, Hans Jörg: Enzyklopädie Philosophie. Hamburg, Meiner, 2010.

Walter Brugger: Filozófiai lexikon. Budapest, Szent István társulat, 2005.

Steiger Kornél: Filozófiai kislexikon. Budapest, Fiesta – Saxum, 1999.

Filozófiai kisenciklopédia. Budapest, Kossuth, 1993.

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegy négy részből tevődik össze. (Ha bármelyik részjegy elégtelen, akkor a félév végi jegy is elégtelen.)

1. hetenkénti zárthelyi dolgozat (ZH)

Minden szeminárium elején ZH-ra kerül sor a megelőző órán feladott szövegből. A ZH két részből áll:

· szódolgozat (elsősorban a filozófiai szakterminológia, másodsorban az értekező prózára jellemző német szókészlet ismeretének számonkérése)

· néhány mondatos szöveg magyarra fordítása (szótár nélkül)

Meg nem írt ZH pótlására nincs mód. Hiányzás vagy késés esetén a ZH elégtelennek számít, ám a három legrosszabb ZH (legyen ez hiányzás vagy bármi más következménye) a félév végi jegybe nem számít bele.

2. hetenkénti rövid fordítás

Minden órán kijelölünk egy rövid szakaszt a következő órára feladott szövegből, amelyet otthon nemcsak kiszótározni és megérteni kell, hanem a következő órán kifogástalan magyar fordításban be is kell adni. (Ha valaki hiányzik a beadás időpontjában, fordítását a szeminárium napján 14 óráig e-mailben is elküldheti a fenti címre.)

A be nem adott fordítás elégtelennek számít (későbbi pótlásra nincs mód), ám a három legrosszabb fordítás a félév végi jegybe nem számít bele.

3. félévzáró fordítási dolgozat

A félév végén egy néhány oldalas fordítást kell készíteni. Az elbírálás szempontja a szöveghűség és a nyelvi megformáltság. A fordítást kinyomtatva és elektronikusan is be kell adni.

A fordítás leadási határideje:

elektronikusan: 11.27. (vasárnap) 24 óra

kinyomtatva: 11. 30. (szerda) 12.15

4. órai munka

 

Hiányzás

A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

 

A tervezett menetrend

Az alábbi táblázatban folyamatosan megjelennek majd az egyes órákra feladott Sandkühler-szócikkek, hogy hiányzás esetén is tájékozódni lehessen a következő órára feladott szövegről.

09.14.

kurzusmegbeszélés, szintfelmérés

09.21.

 

09.28.

 

10.05.

 

10.12.

 

10.19.

 

10.26.

       

11.02

szünet

11.09.

 

11.16.

 

11.23.

 

(11.27.)

DOLGOZATBEADÁS

11.30.

DOLGOZATBEADÁS

12.07.

 

12.14.

értékelés