Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2011. 09. 12.

 

Idegennyelvű szakszövegolvasás – Német

Szeminárium, BBNSF10402

2012. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus elsődleges célja, hogy a németül már jól tudó hallgatók megismerkedjenek e nyelv filozófiai terminológiájával, és gyakorlatot szerezzenek a német szakirodalom olvasásában, hogy tanulmányaik során képesek legyenek német források feldolgozására (megértésére, rövid szakaszok magyar nyelven történő idézésére) is.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: szerda 12.15 – 13.45

Hely: Anselmianum 011

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. A tanárnak elsősorban nem információközlő, hanem csak koordináló és ellenőrző szerepe van. A szakszövegolvasás szeminárium esetén a hallgatói munka nagyobb része otthon történik, és a feladott szöveg szótárazásából, megértéséből, rövid szakaszok fordításának elkészítéséből áll.

 

Követelmények

A követelményeket a kurzus hallgatóinak nyelvtudásához igazítjuk, a tárgyalt szöveget pedig ezen kívül az érdeklődésükhöz is. Ideális lenne, ha valamelyik másik kurzusuk ajánlott irodalmával lehetne foglalkozni.

 

Hiányzás

A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.