Hankovszky Tamás  profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2012. 12. 11.

 

Speciális filozófiatörténet

Előadás, BBNSF90100

Fejezetek a társadalomfilozófia újkori történetéből

2012. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus

Időpont: Hétfő 10.1511.45

Hely: Dienes Előadó

 

A kurzus Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau és Kant társadalom- és politikai filozófiai nézeteit tekinti át.

 

Követelmények

A kurzus 40 pontos/kérdéses, teszt formájú kollokviummal zárul, amelynek anyaga a kötelező elsődleges és másodlagos irodalom, valamint az előadásokon elhangozottak.

A vizsgára való felkészülést zárthelyi dolgozatok segítik, amelyeken a vizsgaeredményhez adódó 3-3 pontot lehet szerezni, így a vizsga eredményén több mint egy egész jegyet lehet javítani. A ZH-k a magas hallgatói létszám miatt két turnusban zajlanak. 10.15-től azok írhatnak, akiknek a vezetékneve A-K betűvel kezdődik, 11.00-től azok, akiké L-Zs betűvel.

A félév végi jegy ponthatárai

  • 20-25= elégséges
  • 26-30= közepes
  • 31-35= jó
  • 36-40-(46) = jeles

 

A tervezett menetrend

09.10.

Bevezetés. Machiavelli

09.17.

Machiavelli

09.24.

Hobbes

10.01.

Hobbes

10.08.

Locke

10.15.

Locke

10.22.

Szünet   

10.29

Szünet

11.05.

1. ZH Eredmények

11.12.

Montesquieu

11.19.

Rousseau

11.26.

Rousseau

12.03.

Kant

12.10.

2. ZH Eredmények

 

Kötelező másodlagos irodalom (letöltés egyben)

Strauss, Leo – Joseph Cropsey: A politikai filozófia története I-II. Budapest, Európa, 1994. (Az előadásokon tárgyalt szerzőkről szóló fejezetek: I. kötet: 407-432, 542-573, 650-697; II. kötet 5-35, 68-97, 99-151.)

 

Kötelező szemelvények (letöltés egyben, kivéve Rousseau: Értekezés)

Machiavelli: A fejedelem. Machiavelli művei. Budapest, Európa, Budapest, 1978. 6-8., 15-19., 25. fejezet

Hobbes: Leviatán I-II. Kossuth Kiadó, 1999. 1. kötet, 13-15. fejezet

Locke: Értekezés a polgári kormányzatról. Budapest, Gondolat, 1986. 2-5., 8-9., 11-12. 19. fejezet

Montesquieu: A törvények szelleméről. Budapest, Osiris-Attraktor, 2000. XI/1-6. fejezet

Rousseau: A társadalmi szerződésről. Budapest, Pannon Klett, 1997. I/1-9., II/1-3., III/1., 12-17. fejezet

Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről. In Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek. Budapest, Helikon, 1978. 59-200.

Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? In Kant: Történelemfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1997. 15-22.

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Kant: Az örök békéről. In Kant: Történelemfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1997. 255-309. (Egy elavult, nehezebben olvasható fordítás)

Rousseau: Értekezés a tudományokról és a művészetekről. In Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek. Budapest, Helikon, 1978. 5-28.

Hume: Az eredeti szerződésről. In David Hume összes esszéi II. Budapest, Atlantisz, 1994. 225-246. (Más fordítás)

Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány. Budapest, Akadémiai, 1984. 16., 20. fejezet

Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása. Budapest, Magyar Helikon, 1975.

Skinner, Quentin: Machiavelli. Budapest, Atlantisz, 1996.

Dunn, John: Locke. Budapest, Atlantisz, 1992.

Locke: Levél a vallási türelemről. Budapest, Akadémiai, 1973.

Shklar, Judith N.: Montesquieu. Budapest, Atlantisz, 1994.

Desgraves, Louis: Montesquieu. Budapest, Osiris, 2003.

Tuck, Richard: Hobbes. Budapest, Atlantisz, 1993.

Strauss, Leo: Természetjog és történelem. Budapest, Attraktor, 1999. 122-229.

Manent, Pierre: A liberális gondolat története. Pécs, Tanulmány, 1994.

Arendt, Hannah: Előadások Kant politikai filozófiájáról. In Arendt: A sivatag és az oázisok. Budapest, Gond – Palatius, 2002. 223-372.

Huoranszki Ferenc: A „modern” társadalmi szerződéselméletek problémái. In Politikatudományi Szemle 1992. 1. 53-74.

Szécsényi Endre: Társiasság és tekintély. Esztétikai politika a 18. századi Angliában. Budapest, Osiris, 2002.

Kontler László: Locke és a liberális természetjogi hagyomány. In Locke: Értekezés a polgári kormányzatról. Budapest, Gondolat, 1986. 7-37.

Kontler László: Az állam rejtelmei. A brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelvei. Budapest, Atlantisz, 1997.

Ludassy Mária: Négy arckép. Budapest, Szépirodalmi, 1989.

Ludassy Mária: A toleranciától a szabadságig. Budapest, Kossuth, 1992.

Ludassy Mária: Leviatán – természetünk mesterséges szörnyszülötte. In Hobbes: Leviatán I-II. Kossuth Kiadó, 1999. 1. kötet 7-63.

Ludassy Mária: „Előbb szabály, aztán morál” Variációk egy témára Hobbes, Locke és Hume kapcsán. In „Sem vele, sem nélküle”. Változatok a szabadág témájára. Budapest, T-Twins, 1996. 13-28.

Ludassy Mária: A nemzet kétféle fogalmáról. A társadalmi szerződéstől a lengyel alkotmányig. In „Sem vele, sem nélküle”. Változatok a szabadág témájára. Budapest, T-Twins, 1996. 39-51.

Ludassy Mária: A moralista Jean-Jacques és a törvényhozó Rousseau. In Rousseau: Értelkezések és filozófiai levelek. Budapest, Magyar Helikon, 1978. 815-858.

Ludassy Mária: Az ész államáig és tovább…. Budapest, Magvető, 1979

Heller Ágnes: Portrévázlatok az etika történetéből. Budapest, Gondolat, 1976.

Cassirer, Ernst: Rousseau, Kant, Goethe. Budapest, Atlantisz, 2008.