Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2016. 10. 11.

 

Speciális filozófiatörténet

Előadás, BBNSF90100

Fejezetek a társadalomfilozófia újkori történetéből

2016. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu és Rousseau társadalom- és politikai filozófiai nézeteit tekinti át.

 

Oktató: Hankovszky Tamás

Időpont: kedd 17.45 – 19.15

Hely: Budapest, Sophianum 111

 

Követelmények

A kurzus 40 pontos/kérdéses, teszt formájú kollokviummal zárul, amelynek anyaga a kötelező elsődleges és másodlagos irodalom, valamint az előadásokon elhangozottak. A vizsgára való felkészülést zárthelyi dolgozatok segítik, amelyekkel a vizsgaeredményhez adódó 6 pontot lehet szerezni, így a vizsga eredményén akár másfél jegyet lehet javítani. A ZH megírása nem kötelező, pót ZH nincs.

A félév végi jegy ponthatárai

  • 24-27 = elégséges
  • 28-31 = közepes
  • 32-35 = jó
  • 36- = jeles

 

A tervezett menetrend

09.13.

Bevezetés

09.20

Machiavelli

09.27.

Machiavelli

10.04.

Elmaradt

10.11.

Hobbes

10.18.

Hobbes

10.25.

Locke

11.01.

Szünet

11.08.

Locke

11.15.

1. ZH Montesquieu       Eredmények    

11.22.

Montesquieu 

11.29.

Rousseau

12.06.

Rousseau

12.13.

2. ZH                            Eredmények

 

Kötelező másodlagos irodalom (letöltés egyben)

Strauss, Leo – Joseph Cropsey: A politikai filozófia története I-II. Budapest, Európa, 1994. (Az előadásokon tárgyalt szerzőkről szóló fejezetek: I. kötet: 407-432, 542-573, 650-697; II. kötet 5-35, 68-97)

 

Kötelező szemelvények

Machiavelli: A fejedelem. In Machiavelli művei. Budapest, Európa, Budapest, 1978. 6-8., 15-19., 25. fejezet

Hobbes: Leviatán I-II. Kossuth Kiadó, 1999. 1. kötet, 13-15. fejezet

Locke: Értekezés a polgári kormányzatról. Budapest, Gondolat, 1986. 2-5., 8-9., 11-12. 19. fejezet

Montesquieu: A törvények szelleméről. Budapest, Osiris-Attraktor, 2000. XI/1-6. fejezet

Rousseau: A társadalmi szerződésről. Budapest, Pannon Klett, 1997. I/1-9., II/1-3., III/1., 12-17. fejezet

Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről. In Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek. Budapest, Helikon, 1978. 59-200.

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Rousseau: Értekezés a tudományokról és a művészetekről. In Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek. Budapest, Helikon, 1978. 5-28.

Hume: Az eredeti szerződésről. In David Hume összes esszéi II. Budapest, Atlantisz, 1994. 225-246. (Más fordítás)

Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány. Budapest, Akadémiai, 1984. 16., 20. fejezet

Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása. Budapest, Magyar Helikon, 1975.

Skinner, Quentin: Machiavelli. Budapest, Atlantisz, 1996.

Dunn, John: Locke. Budapest, Atlantisz, 1992.

Locke: Levél a vallási türelemről. Budapest, Akadémiai, 1973.

Shklar, Judith N.: Montesquieu. Budapest, Atlantisz, 1994.

Desgraves, Louis: Montesquieu. Budapest, Osiris, 2003.

Tuck, Richard: Hobbes. Budapest, Atlantisz, 1993.

Strauss, Leo: Természetjog és történelem. Budapest, Attraktor, 1999. 122-229.

Manent, Pierre: A liberális gondolat története. Pécs, Tanulmány, 1994.

Frivaldszky János: Természetjog. Eszmetörténet. Budapest, Szent István Társulat, 2001.

Arendt, Hannah: Előadások Kant politikai filozófiájáról. In Arendt: A sivatag és az oázisok. Budapest, Gond – Palatius, 2002. 223-372.

Huoranszki Ferenc: A „modern” társadalmi szerződéselméletek problémái. In Politikatudományi Szemle 1992. 1. 53-74.

Szécsényi Endre: Társiasság és tekintély. Esztétikai politika a 18. századi Angliában. Budapest, Osiris, 2002.

Kontler László: Locke és a liberális természetjogi hagyomány. In Locke: Értekezés a polgári kormányzatról. Budapest, Gondolat, 1986. 7-37.

Kontler László: Az állam rejtelmei. A brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelvei. Budapest, Atlantisz, 1997.

Ludassy Mária: Négy arckép. Budapest, Szépirodalmi, 1989.

Ludassy Mária: A toleranciától a szabadságig. Budapest, Kossuth, 1992.

Ludassy Mária: Leviatán – természetünk mesterséges szörnyszülötte. In Hobbes: Leviatán I-II. Kossuth Kiadó, 1999. 1. kötet 7-63.

Ludassy Mária: „Előbb szabály, aztán morál” Variációk egy témára Hobbes, Locke és Hume kapcsán. In „Sem vele, sem nélküle”. Változatok a szabadág témájára. Budapest, T-Twins, 1996. 13-28.

Ludassy Mária: A nemzet kétféle fogalmáról. A társadalmi szerződéstől a lengyel alkotmányig. In „Sem vele, sem nélküle”. Változatok a szabadág témájára. Budapest, T-Twins, 1996. 39-51.

Ludassy Mária: A moralista Jean-Jacques és a törvényhozó Rousseau. In Rousseau: Értelkezések és filozófiai levelek. Budapest, Magyar Helikon, 1978. 815-858.

Ludassy Mária: Az ész államáig és tovább…. Budapest, Magvető, 1979

Heller Ágnes: Portrévázlatok az etika történetéből. Budapest, Gondolat, 1976.

Cassirer, Ernst: Rousseau, Kant, Goethe. Budapest, Atlantisz, 2008.