Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2011. 01. 31..

A filozófia és a teológia határkérdései (emelt szintű szeminárium) / Szakkurzus

Karl Rahner: A hit alapjai

Szövegolvasó szeminárium, BMNSF04402M / BF-510-59

2011. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Hétfő 10.15 – 11.45

Hely: Anselmianum 011

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a házi dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A házi dolgozat témája: Szabadon választható a félév során tárgyalt témákhoz kapcsolódva

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 04. 23. (szombat) 24 óra és

kinyomtatva: 05. 02. (szerda) 10.15

A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni. A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglalót nyújt: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

02. 16.

Kurzusmegbeszélés

02. 23.

Bevezetés

03. 02.

Az üzenet hallgatója

03. 09.

Az ember az abszolút titok előtt 1-2.

03. 16.

Az ember az abszolút titok előtt 3-5.

03. 23.

Az ember mint egész valójában bűntől fenyegetett lény (Figyelem! Hosszú!)

03. 30.

Az ember mint Isten szabad, megbocsátó önközlésének eseménye

04. 06.

Az üdvösség és a kinyilatkoztatás története 1-3.

04. 13.

Az üdvösség és a kinyilatkoztatás története 4-6.

04. 20.

Szünet

(04. 23.)

Dolgozatbeadás elektronikusan

04. 27.

Jézus Krisztus 1-2. Dolgozatbeadás kinyomtatva

05. 04.

Jézus Krisztus 3-10.

05. 11.

Az eszkatológia

05. 18.

A hit rövid foglalatai Értékelés

 

Irodalom

Karl Rahner: A hit alapjai. (Több kiadás)