Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2011. 02. 21.

Bibliai ismeretek II.

(Újszövetség)

BBESF80400 / BBLSF80400

BÁLT-DE-02 / BÁLT-DL-02

 

2011. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: 2011. február 25. péntek 14.00 – 18.00

Hely: Kornis Gyula előadó

 

Témakörök

1. Az újszövetségi könyvek leírása

2. A szinoptikus evangéliumok és a szinoptikus kérdés

3. Márk evangéliuma

4. Az Apostolok Cselekedetei

 

Az ismeretellenőrzés módja

Írásbeli vizsga, szükség esetén szóbeli utóvizsga

 

Kötelező irodalom

1. Márk evangéliuma

2. Az Apostolok Cselekedetei http://www.kereszteny.hu/biblia/

3. Farkasfalvy Dénes, Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez, Budapest: Szent István Társulat, 1995. 1-2. fejezet (12-34.), 4. fejezet (65-91.) 6. fejezet (114-132.) 8. fejezet (173-189.) http://www.ppek.hu/k436.htm

 

Ajánlott irodalom

Székely János, Az Újszövetség teológiája, Budapest: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2004.

Brown, Raymond E. (szerk.), Jeromos bibliakommentár. 2., Az Újszövetség könyveinek magyarázata, szerk. Thorday Attila, Budapest: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2003.

Benyik György, Az újszövetségi szentírás keletkezés- és kutatástörténete, Szeged: JatePress, 2004.

Tarjányi Béla, Újszövetségi alapismeretek, 1-2. köt., Budapest: Corvinus, 1996

Takács Gyula, Az Újszövetség irodalma, 1-2. köt., Budapest: Paulus Hungarus-Kairosz, 2000.

Gnilka, Joachim, Az Újszövetség teológiája, ford. Kiss B. Zsolt, Budapest: Szent István Társulat, 2007.

Bultmann, Rudolf, Az Újszövetség teológiája, ford. Koczó Pál, Budapest: Osiris, 1998.

Egger, Wilhelm, Bevezetés az Újszövetségbe, Bécs: OMC, 1981.

Gál Ferenc, Az Apostolok Cselekedeteinek olvasása, Budapest: Szent István Társulat, 1982.

Gál Ferenc, Pál apostol levelei, Budapest: Szent István Társulat, 1992.

Kocsis Imre, Lukács evangéliuma, Budapest: Szent István Társulat, 2007.