Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

 

Hibajegyzék

P. F. Strawson A referálásról című tanulmányának fordításához

In Copi – Gould (Szerk.): Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről.

Budapest, Gondolat, 1985. 167-206.

 

 

lap, sor

hibás szöveg

javított szöveg

171 felülről 6.

„egyedileg egzisztenciális”

„egzisztencia- és unicitás-”

172 felülről 12.

nincs

ha nincs

175 felülről 3. skk.

állítása

kimondása

177 felülről 1-2.

ugyanazzal… azonos volt.

ugyanazon mondat két különböző kimondását, de egyazon használatát valósította meg.

177 felülről 8.

állítása

kimondása

179 alulról 7.

akkor … jelentésnek.

annak jelentésnek kell lennie.

183 felülről 16.

a francia … személy.

nincs olyan személy, aki francia király.

186 alulról 5.

egyedileg egzisztenciális

egzisztencia- és unicitás-

187 felülről 5.

egyediség

unicitás

187 felülről 8-10.

egyedileg … használata.

a kifejezések egyedileg referáló módon való használata implikál, de nem tartalmaz egzisztencia- és unicitásállítást.

193 felülről 2.

egyedi

egyes számú

197 felülről 18.

állítása

kimondása

214 felülről 2.

átalakíthatónak

módosíthatónak

 

Forrás:

Ruzsa I.: Informális intuíció, avagy logikát fordítani ez [van] egy kockázatos munka. In Tertium non datur. Logikai-metodológiai tanulmányok. 3 (1986) 257-288.; 276.