Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2020. 3. 15.

 

Az erkölcsi érvelés módszerei

szeminárium, BONET00700

 

2020. ősz

 

Módosított KURZUSLEÍRÁS

 

A bevezető jellegű kurzus célja az erkölcsfilozófia legfontosabb fogalmainak, összefüggéseinek, problémáinak és irányzatainak megismerése.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (hankovszky@btk.ppke.hu)

 

Munkamódszer

Az egészségügyi veszélyhelyzet idején a már megkezdett munka folytatására nincs mód, a kurzus céljának megvalósítására irányuló eredeti tervek nem megvalósíthatók, teljesen új tematikát és munkamódszert kell választani. A kurzus célja ebben a helyzetben legjobban egy az etika és a politikai filozófia számos fontos témáját, problémáját és irányzatát tárgyaló bevezető jellegű, közérthető könyv önálló feldolgozása révén látszik megvalósíthatónak. Hétről hétre egy-egy viszonylag hosszú, de könnyen olvasható fejezet feldolgozására kerül sor, Michael J. Sandel: Mi igazságos … és mi nem? című művéből.

 

Kötelező olvasmány:

Michael J. Sandel: Mi igazságos … és mi nem? Budapest, Corvina, 2012.

 

Ajánlott olvasmányok

John Stuart Mill: A szabadságról – Haszonelvűség. Budapest, Magyar Helikon, 1980.

Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Budapest, Raabe Klett 1998.

John Rawls: Az igazságosság elmélete. Budapest, Osiris, 1999.

Robert Nozick: Elosztási (disztributív) igazságosság. In Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1998. 141–160.

 

Követelmények

A hallgatók feladata az adott hétre kijelölt fejezetben tárgyalt morálfilozófiai irányzat vagy problematika megértése és mérlegelése. Ennek alapján minden héten mini-dolgozatot kell írni, amely egy morális problémával foglalkozik. Minden fejezetben számos megtörtént vagy fiktív eset leírása szerepel. Válasszon ki közülük egyet, és magyarázza el, miben áll a benne kifejeződő erkölcsi dilemma, majd érveljen annak egyik lehetséges megoldása mellett! A feladat nem az, hogy a saját személyes álláspontját fogalmazza meg (bár ezt is megteheti), hanem csak annyi, hogy egy komolyan vehető álláspontot argumentatív módon, a lehetséges ellenvetéseket is figyelembe véve fejtsen ki. Az adott fejezetből számos fontos érv és ellenérv rekonstruálható. Ezeket szabad, de nem kötelező használni: helyettük teljesen újak is kigondolhatók.

Leadási határidő elektronikusan: szerdánként 20.00 óra (hankovszky@btk.ppke.hu)

A határidő után leadott dolgozatok elmulasztottnak számítanak.

Az elmulasztható dolgozatok megengedett száma a félév hátralévő részében az eddigi hiányzások számától függ. Aki az eddig megtartott mindegyik órán jelen volt, két dolgozatot mulaszthat, egy hiányzás esetén egyet, két hiányzás esetén viszont minden dolgozatot meg kell írni. Az így kiszámoltnál több dolgozat elmulasztása esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem).

A leadott mini dolgozatnak el kell érnie egy bizonyos minőséget ahhoz, hogy ne számítson elmulasztottnak (hanem legalább elégtelennek). Nehéz egzakt módon definiálni, hogy milyen szintet. Egy üres fájl vagy egy másik tárgyból írt dolgozat egy oldala nyilvánvalóan nem éri el. Ha valaki több dolgozatot ad le, mint amennyi az eddigi hiányzásai alapján számára kötelező lenne, akkor a pluszban megírt dolgozatok számának megfelelő számú legrosszabb dolgozat a félév végi jegybe nem számít bele. A félév végi jegybe a dolgozatok mellett a megtartott órák órai munkája is beleszámít.

A mini-dolgozat formai követelményei:

  • Terjedelme szóközökkel együtt minimum 3000, maximum 6000 karakter (kb. 1-2 oldal) legyen!
  • A szöveg legyen folytonos (tehát nem vázlatpontokból álló)!
  • Alcímeket ne tartalmazzon!
  • Bibliográfiát ne tartalmazzon!
  • Lábjegyzeteket ne tartalmazzon!
  • Egy-egy szintagmánál hosszabb idézeteket ne tartalmazzon!
  • A szöveget elektronikusan doc vagy docx formátumban kell beadni.

A formailag nem megfelelő, késve érkezett vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom, és elmulasztottnak minősítem.

Eredmények

 

Menetrend

A félévből hátralévő, várhatóan hét tanítási hétben egy-egy fejezetét kell feldolgozni. Az első fejezet a március 23-án kezdődő héthez tartozik. A további menetrend az esetleges újabb tavaszi szünethez igazodik.

1. A helyes dolog cselekvése

2. A legnagyobb boldogság elve / Haszonelvűség

3. Rendelkezünk-e magunk felett? / Libertarianizmus

4. Bérelt segítség / Piacok és erkölcsök

5. A motiváció a lényeg / Immanuel Kant

6. Érvetés az egyenlőség mellett /John Rawls

7. Pozitív diszkrimináció: érvek és ellenérvek