Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2017. 3. 3.

 

Filozófiai etika

Előadás, BMLKM70300M

2017. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

Oktató: Hankovszky Tamás

Időpont: 2016. március 4. szombat 08.30-17.15

Hely: Budapest, Sophianum 204

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és kollokviumi jegyet kaphatnak. Az aláírásnak nincs feltétele. A kollokviumra az alábbi három közül két szabadon választott témakör anyagát kell megtanulni.

 

Témakörök

1. Keresztény ihletésű etika

Turay Alfréd: Az ember és az erkölcs. Alapvető etika Aquinói Tamás nyomán. Szeged, Agapé, 2000. Word

 

2. Kant

‒ Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Budapest, Raabe Klett, 1998. 38‒49. (Második rész 13‒53. bekezdés)

‒ Tengelyi László: Bevezetés és A második rész elemző áttekintése. In Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Budapest, Raabe Klett, 1998. 2–14. és 59-64.

‒ Wolfgang Röd: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 116-161.

 

3. Utilitarizmus és szerződéselvűség

‒ John Stuart Mill: Haszonelvűség. 2. fejezet (Mi a haszonelvűség?) In John Stuart Mill: A szabadságról – Haszonelvűség. Budapest, Magyar Helikon,1980, 238-278.

‒ John Rawls: Az igazságosság elmélete. Budapest, Osiris, 1999. 1-6. §

‒ Bernard Williams: Etika 2. fejezet (Etikai elméletek) In A. C. Grayling: Filozófiai kalauz. Budapest, Akadémiai, 1997.590-598.