Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2013. 02. 08.

Bevezetés a katolikus hit rendszerébe

Előadás, BBESF81600

 

2013. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: 2013. február 14. péntek 14.15 – 18.15

Hely: Budapest, Sophianum 205

 

Témakörök

1. Az Egyház mint meghatározott hitvallás által szerveződött közösség

2. Az ember természetfeletti hivatása

3. Isten választott népe az Ószövetségben

4. Jézus Krisztus és Isten újszövetségi népe

5. Az Egyház intézményi fejlődése

6. A Tízparancsolat egyetemes normái

7. A szentségek, mint az Egyház intézményesítő tényezői

8. Az Egyház liturgiája

9. Az Egyház szakrális jogrendje

10. Egyház és állam

 

Az ismeretellenőrzés módja

Szóbeli vizsga a kötelező irodalom alapján

 

Kötelező irodalom

Szuromi Szabolcs Anzelm: Bevezetés a katolikus hit rendszerébe. Budapest, Szent István Társulat, 2008.

 

Ajánlott irodalom

A katolikus Egyház katekizmusa. ford. Diós István. Budapest, Szent István Társulat, 1994.

Lafont, Ghislain: A katolikus egyház teológiatörténete. ford. Mártonffy Marcell, Budapest, Atlantisz, 1998.

Poupard, Poul: A katolikus hit. ford. Török József, Budapest, Szent István Társulat, 2001.

Rahner, Karl: A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába. ford. Endreffy Zoltán, Budapest, Szent István Társulat, 1983.

Sesboüé, Bernard: Krisztus pedagógiája. Az alapvető krisztológia elemei. ford. Kránitz Mihály és Várnai Jakab, Budapest, Vigilia, 1997.