Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2024. 1. 19.

 

Logika II.

előadás, BBNSF80600

2024. tavasz

KURZUSLEÍRÁS

 

Mindenki tudja, hogy szóban és írásban logikusan kell kifejeznünk magunkat. Mégis olyanok is nap mint nap durván megsértik a logika alapvető törvényeit, akik egyébként világos és választékos formába öntik gondolataikat. Ugyanígy a legértelmesebb, legtanultabb emberek is újra meg újra áldozatául esnek mások szándékos vagy észrevétlen csúsztatásainak, tévkövetkeztetéseinek – elég csak a politikai kommunikáció vagy a reklám átveréseire gondolni. Érdemes tehát ismerni és tudatosan használni az érvelés technikáját, hogy nagyobb eséllyel valósítsuk meg kommunikációs céljainkat, és kerüljük el, hogy félrevezessenek bennünket.

A tárgy a mindennapi és a tudományos életben alkalmazott meggyőző stratégiákkal foglalkozik, mindenekelőtt azok logikai aspektusával. Megismertet a kijelentéslogika alapjaival, az argumentáció-elemzés szempontjaival, az érvrendszerek szerkesztésének szabályaival, bemutatja a gyakran előforduló érvényes következtetési formákat és a tipikus logikai hibákat, a médiából és filozófiai szövegekből vett példákon gyakoroltatja a következtetések formai és tartalmi oldalának elemzését és értékelését. A kurzus fejleszteni hivatott a hallgatók érvelni tudását, racionális konfliktuskezelési képességét, vitakészségét és vitakultúráját.

A kurzust azok is felvehetik, akik korábban nem tanultak logikát.

 

Oktató: Hankovszky Tamás

Időpont: sszerda 12.30 – 14.00

Hely: 703

 

Tankönyv

Zentai I. – Tóth O.: A meggyőzés csapdái. Informális hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzősben. Budapest, Typotex, 2002.

 

Segédanyag

A következtetés helyessége

 

Munkamódszer

A kurzus az előadás és a közös órai munkára építő szeminárium sajátosságait ötvözi. A munka nagy részét teszi ki következtetések, érvelések tanári irányítással folyó logikai elemzése.

 

Követelmények

Az írásbeli vizsga a tankönyv anyagát kéri számon.

 

Ajánlott irodalom

Margitay T.: Az érvelés mestersége. 2. javított kiadás. Budapest, Typotex, 2007. 

Forrai G. (szerk.): Informális logika. (digitális tankönyv)

Zentai I.: Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban. Budapest, Medicina, 2006.

Lakatos L.: Érveléstechnika

Zentai I.: A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája. Budapest, Typotex, 1998.

Logika a mindennapi életben. A gyakorlati érvelés technikája. (Összeállította a BME Filozófia Tanszék kollektívája) [h. n.] [k. n.] [é. n.]

Aronson, E. – Pratkanis, A. R.: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest, AB OVO, 1992.

Grice, P. H.: A társalgás logikája. In Pléh Cs. – Síklaki I. – Terescsényi T. [szerk.]: Nyelv – kommunikáció - cselekvés. Budapest, Osiris, 1997. 213-227.

Breton, Ph.: A manipulált beszéd. Budapest, Helikon, 2000.

Kutrovátz G.: Bevezetés a logikába és az érveléselméletbe. (Digitális tankönyv, ELTE)

Kijelentéslogika (Digitális tankönyv, ELTE)

Madarászné – Pólos L. – Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, 2006.