Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2015. 02. 03.

Bibliaismeret II.

(Ószövetség)

BBESF81700

 

2015. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: 2015. február 13. 14.15-18.30

Hely: Budapest, Sophianum

 

Témakörök

1. Általános bevezetés az Ószövetség könyveibe

2. A Pentateuchus és a Pentateuchus-kritika

3. Elbeszélésformák a Pentateuchusban

4. A bibliai őstörténet

5. A Deuteronomista tradíció

6. Az Ószövetség történetszemlélete

 

Az ismeretellenőrzés módja

Írásbeli vizsga

 

Kötelező irodalom

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe. I-II. kötet, 3. átdolgozott és függelékekkel kiegészített kiadás, Budapest, Szent István Társulat, [1999]. I. kötet 15-73, 141-170, 227-254, 359-374. oldal (1-5. §; 6. § 1-4; 7. §; 10. §; Excursus)

A kötelező irodalom innen letölthető, az egész könyv a könyvtárban hozzáférhető, és az egyetem hálózatából letölthető. A készülethez bármely bibliafordítás használható.

 

Ajánlott irodalom

Martin Buber: A próféták hite. Budapest, Atlantisz, 1998.

Gerhard von Rad: Az Ószövetség teológiája. Budapest, Osiris, 2000.

Thorday Attila: A szövetség mint ajándék és elkötelezettség. Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban. Szeged, Agapé, 1996.

Robert Graves – Raphael Patai: Héber mítoszok. A Genezis könyve. Budapest, Gondolat, 1969.