Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2015. 09. 04.

 

Propedeutika (Filozófiai tematika)

Russell: A filozófia alapproblémái

Szövegolvasó szeminárium, BMNSF00300M

2015. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus célja, hogy az analitikus filozófia egy korai klasszikusát követve áttekintést adjon a a filozófia, ezen belül különösen az ismeretelmélet legfontosabb kérdéseiről, közben gyakoroltassa a szigorúan következetes gondolkodást, fokozza a szövegelemzési készséget és növelje a filozófiai szaknyelvben való jártasságot.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: kedd 10.15-11.45

Hely: Tárogató 232

 

Irodalom

Russell elemzett művének több magyar kiadása is napvilágot látott. Ezek közül azonban a korábbiak fordítása mára elavult, ezért a legújabb, keménytáblás kiadást kell használnunk: Bertrand Russell: A filozófia alapproblémái. Budapest, Kossuth, 1996. A könyv első fejezetei. Angolul: The Problems of Philosophy

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. A tanárnak elsősorban nem információközlő, hanem csak koordináló és ellenőrző szerepe van. A félév során megpróbáljuk a könyv minden fejezetét átbeszélni, de előzetes menetrendhez nem kívánjuk tartani magunkat, hanem a haladási tempó attól függ majd, mennyi időre van szükség a felmerülő problémák megbeszélésére. Nem lehetetlen, hogy a könyv utolsó fejezeteire nem is jut már időnk. Minden órát azzal kezdünk, hogy a kijelölt szöveg gondolati egységeit elkülönítjük egymástól, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól (mi lehetne a címe)? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

A házi dolgozat témája: a könyvben tárgyalt valamelyik probléma

A dolgozat tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A szöveg legyen kerek egész!

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 11. 27. (péntek) 24 óra

és

kinyomtatva: 12. 01. (kedd) 10.15

A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös (lábjegyzetekben 1-es) sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz. A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglalót nyújt: http://gff-szeged.hu/uploads/fm/sorvezeto_szeged.pdf A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni. A formailag nem megfelelő, késve érkezett vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.