Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2010. 11. 18.

 

Filozófiatörténet 5.

19. századi filozófia

Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet

Előadás, BBLSF00320

2010. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: 11.19. péntek 14.00-20.00

Hely: Anselmianum 011.

 

Kötelező irodalom (kb. 185 oldal)

Ullmann T.: Arthur Schopenhauer. In Boros G. (Szerk.): Filozófia. Budapest, Akadémiai, 2007. 912-918.

A. Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet. Budapest, Európa 1991. Vagy Budapest, Osiris, 2007.

(Az oldalszámok az első magyar kiadásra vonatkoznak.)

1. könyv (kb. 38 oldal)

1-4.§

5.§ első fele, odáig, ahol az álmokról kezd beszélni. (48. alul)

6.§ első felel, odáig, ahol az okosságról kezd beszélni. (55. alul)

7.§

Ajánlott: 8.§

2. könyv (kb. 43 oldal)

18.§ első felel, odáig, ahol az ideggyengeségről kezd beszélni. (155.)

19.§

20.§ 1-2. bek. (152-161.)

23.§ 1-3. bek. (168-169.)

25-27.§

3. könyv (kb. 28 oldal)

32-34.§

36.§ 1-2. bek. (255-260.)

37.§

38.§ 1-5. bek. (268-270.)

39.§ 1-2. bek. (a példákig: 275-277.)

41-42.§

4. könyv (kb. 68 oldal)

53-54.§

55.§ első fele, odáig, ahol a jellem javításáról és a szerzett karakterről kezd beszélni (400. alul)

Ajánlott: 56.§

Ajánlott: 60.§

61.§

62.§ 1. bek. (ajánlott a teljes §)

63.§

Ajánlott: 65.§

66.§

68.§ 1-9. bek. (a példákig: 495-502.)

69.§

 

Számonkérés

Szóbelei vizsga. Előbb a könyv négy fejezetéből az egyiknek átfogó, összefüggő bemutatása felkészülési idő nélkül, majd kötetlen beszélgetés a többi fejezet egyes témáiról. 

 

Néhány fordítási korrekció

A magyar fordítás (legalábbis az első kiadás, amelyhez hozzáférek) számos értelemzavaró fordítási hibát tartalmaz. Néhányat az alábbiakban korrigálok. Más értelmetlennek tűnő helyhez lapozza fel az eredetit vagy az angol fordítást!

· Az egész könyvben ’az ok/okság elve’ helyett ’az (elégséges) alap’ elve olvasandó! (A kauzalitás vagy a kauzalitás elve viszont helyes megfogalmazás. A kauzalitás az alap elvének egyik alesete.)

· Az ’eszme’ rendszerint ’ideát’ jelent.

· 4.§ 43. oldal első teljes bekezdésének első mondata – …úgy a képzeteknek minden sajátos osztálya is csak valamely a szubjektumban levő sajátos meghtározottság számára létezik, amelyet [a szubjektum e meghatározottságát] megismerési képességnek nevezzük.

· 4.§ vége 45. old. – …vagyis aprioricitását csakis minden tapasztalatnak tőle való függéséből függetlenségéből lehet megmutatni.

· 5 § vége 52. old. – Netán, jóllehet… Vajon az, aminek csak egyféleképpen, mégpedig mint képzetnek vagyok tudatában, egyfelől képzet, másfelől mint akarat éppúgy, mint a saját testem, amelynek kétféleképpen?

· 6.§ 2. bek. közepe. 53. old közepe – A második feltétel pedig az állati testek (Leib) szenzibilitása, vagy bizonyos testeknek (Körper) [vagyis az állati testeknek] az a tulajdonsága, hogy közvetlenül a szubjektum objektumai legyenek.

· 7.§ 65. old fent – …Epikurosz jutott el, amikor azt kellett megmondania, hogyan tért el jött az az egy atom mozgásának eredeti irányától irányából

· 7.§ 71. old közép – …az anyag nem más, mint okásg kauzalitás;

· 18.§ 2. mondat – Csakhogy a kutató maga is benne gyökerezik a világban, individuumnak találja magát benne, vagyis megismerése, amely az egész világ int képzet meghatározó hordozója, mégiscsak teljes mértékben egy test által közvetítődik,

· 19.§ 2. bek. 3. mondat – Mivel azonban, ha ama különös viszonytól, amaz egynek s nevezettnek kettős és merőben heterogén megismerésétől elvonatkoztat, úgy amaz egy, a test, valamennyi másikhoz hasonló képzet, ezért hogy tájékozódni tudjon róla …

· 19.§ vége felé – efféle például, hogy megismerés kíséri, amely motívumként a meghatározódását is megszabja

· 54.§ 2. bek. utolsó mondat – és mivel az, amit az akarat akar, mindig az élet, és mivel az utóbbi ezen kívül semmi más, mint…

németül olvasható:

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Schopenhauer,+Arthur/Die+Welt+als+Wille+und+Vorstellung

németül letölthető:

http://ifile.it/r43epkx/arthur_schopenhauer_-_die_welt_als_wille_und_vorstellung.rar

angolul letölthető:

http://ifile.it/6e17poq/schopenhauer_world_as_will_and_representation_vol_1.rar

 

Ajánlott irodalom

R. Safranski: Schopenhauer és a filozófia tomboló évei. Budapest, Európa, 1996. 255-273.; 319-348., és különösen: 349-395.

Nagy S.: Schopenhauer, „a világosan látó pesszimista” (Utószó a magyar kiadáshoz)

Csejtei D. – Juhász A. Schopenhauer a halálról

http://epa.oszk.hu/00600/00689/00004/csejtei.html

D. E. Cartwright: Historical Dictionary of Schopenhauer's Philosophy

http://4shared.com/document/M1U6UsYP/Historical_Dictionary_of_Schop.html

Ch. Janaway: The Cambridge Companion to Schopenhauer

http://4shared.com/document/3dXF88To/TheCambridgeCompaniontoSchopen.html

Ch. Janaway: Schopenhauer. A Very Short Introduction

http://4shared.com/document/O6pO6v8B/Schopenhauer_a_very_short_intr.html

Ch. Janaway: Self and World in Schopenhauer's Philosophy

http://4shared.com/document/l17dvrJs/Self_and_World_in_Schopenhauer.html

B. Hannan: The Riddle of the World. A Reconsideration of Schopenhauer's Philosophy

http://ifile.it/hs9k027/9780195378948.rar

B. Magee: The Philosophy of Schopenhauer

http://filefactory.com/file/b371bf6/n/9780198237228.zip