Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2021. 07. 14.

Szakdolgozati szeminárium

szeminárium, BBNSF89100

2021. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus feladata, hogy segítse a hallgatókat szakdolgozatuk elkészítésében. Egyrészt a dolgozatírás technikai és formai aspektusával foglalkozunk, másrészt a részvevők szakdolgozati támájának körülhatárolásán, előzetes feltérképezésén, kontextualizálásán dolgozunk.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (hankovszky@btk.ppke.hu)

Időpont: Csütörtök 12.30–14.00

Hely: Z 520

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma.

 

Követelmények

A szemináriumok látogatása kötelező. A megengedett maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

A szemináriumi jegyet az otthoni felkészülésre alapuló órai munka határozza meg.

 

Irodalom:

Kinek-kinek a saját tervezett szakdolgozatához tartozó szakirodalom.

Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Gondolat, 1992.