Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2011. 04. 12.

Logika (Logikai problémák) / Szakkurzus

Kripke: Megnevezés és szükségszerűség

Szövegolvasó szeminárium, BMNSF00201M / BF-510-53

2011. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Szerda 8.30 – 10.00

Hely: Anselmianum 011

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a házi dolgozat, a referátum és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e három közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A házi dolgozat témája: Kripke elmélete a nevekről

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje: elektronikusan: 04. 09. szombat 24 óráig és kinyomtatva: 04. 13. 8.30

A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás. A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglalót nyújt: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni.

A referátum témája: A félév elejétől az adott összejövetelig feldolgozott anyag rövid áttekintése.

Kripke elmélete a nevekről

A referátum az addigra már megírt házi dolgozat téziseinek, eredményeinek (tehát nem feltétlenül az egész dolgozatnak) papír nélküli, szabad előadását jeleni egészen pontosan 15 percben. Az előadás legyen kerek egész!

 

Alapszöveg

Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség. Budapest, Akadémiai, 2007.

Saul Kripke: Naming and Necessity. (Pdf) (Pdf) (htm) (google)

 

Feladatlap

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

02. 16.

Kurzusmegbeszélés

02. 23.

9-19., 124-126.

03. 02.

19-30., 126-127.

03. 09.

23-36.

03. 16.

23-36. 

Referál: Szita Noémi

03. 23.

36-51., 127-129.  

Referál: Birta Zsolt

03. 30.

52-64.

Referál: Vincze Gergő

04. 06.

64-74., 129-130. Referátum

Referál: Barányi Csanád

(04.09.)

Dolgozatbeadás elektronikusan

04. 13.

74-88. (89.) Dolgozatbeadás kinyomtatva

Referál: Labádi Róbert

04. 20.

Szünet

04. 27.

89-100.

Referál: Barna Benedek

05. 04.

100-113.

Referál: Serfőző krisztián

05. 11.

113-123.

 

05. 18.

Értékelés

 

Irodalom

Lásd: Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség. Budapest, Akadémiai, 2007. 211-221.