Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2015. 01. 21.

Logika (Logikai problémák)

Kripke: Megnevezés és szükségszerűség

Szövegolvasó szeminárium, BMNSF00200M

2015. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Hétfő 8.30 – 10.00

Hely: Anselmianum 010

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Az egyes órákon 10-12 oldalas szövegeket tekintünk át, ezek azonban rövidségük ellenére is alig-alig lesznek feldolgozhatók a másfél óra alatt. (Hogy mennyire, az a hallgatók felkészültségétől függ.) Minden órát azzal kezdünk, hogy a kijelölt szöveg gondolati egységeit elkülönítjük egymástól, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól (mi lehetne a címe)? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására. A felkészülést és az órai munkát egy feladatlap is segíti. A foglalkozásra a kijelölt szöveget és a feladatlapot mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a házi dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A házi dolgozat témája: Kripke elmélete a nevekről

A dolgozat a Kripke-könyv első nagy egységének összefoglalását nyújtsa! Ez nem azonos azzal, hogy pontról pontra végigköveti a könyv oldalait, mert erre az irányadó terjedelem miatt nincs mód, de nem is tartozik minden Kripke elméletéhez, amiről szót ejt. A dolgozat minőségét egyrészt az határozza meg, mennyire sikerül a releváns témákat kiválogatni a szövegből. Másrészt fontos, hogy a kiválogatott anyagot logikus rendbe kerüljenek. A dolgozat legyen kerek egész! Pontosan el kell határozni, honnan akar elindulni, és hova akar eljutni. A dolgozat tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 04. 10. (péntek) 24 óra

és

kinyomtatva: 04. 13. (hétfő) 10.15

A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz. A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglalót nyújt: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf A formailag nem megfelelő vagy késve érkezett dolgozatokat olvasatlanul elutasítom. A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni.

 

Alapszöveg

Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség. Budapest, Akadémiai, 2007.

Saul Kripke: Naming and Necessity. (Pdf) (htm)

Feladatlap

Irodalom

Lásd: Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség. Budapest, Akadémiai, 2007. 211-221.

Laki János: „Madár-e a denevér? – A természeti fajták természetessége”. In Neumer K. (szerk.) Nyelv, gondolkodás, relativizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 283–322.

Kállay Géza: Jelentés és önazonosság. Saul Kripke névelméletéről. In Kállay G.: És most: Beszélj! Budapest, Liget, 2013. 31-62.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

02. 09.

Kurzusmegbeszélés, Bemelegítés: szöveg, kérdések

02. 16.

9-19., 124-126.

02. 23.

19-30., 126-127.

03. 02.

30-42.

03. 09.

42-51., 127-129.

03. 16.

52-64.

03. 23.

64-74., 129-130.

03. 30.

Szünet

04. 06.

Szünet

(04. 10.)

Dolgozatbeadás elektronikusan

04. 13.

74-88. (89.) Dolgozatbeadás kinyomtatva

04. 20.

89-100.

04. 27.

100-113.

05. 04.

113-123.

05. 11.

Összegzés, értékelés