Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

 

oktatás

 

Filozófia- és etikatörténet

Klasszikus német filozófia

Etikatörténet (klasszikus német)

Logika

Logika I.

Logika II.

Logika szabad bölcsészeknek, filozófia és etika szakosoknak

Társadalomfilozófia, politikai filozófia, történelemfilozófia

Környezetetika

Az emberi méltóság filozófiája

Értékelméletek

 

 

 

Korábban

Általános filozófiatörténet

Speciális filozófiatörténet

19. századi filozófia 

Bevezetés a logikába

Formális logika (Mesterséges Intelligencia Alkalmazásai)

A filozófia és a teológia határkérdései

Propedeutika (Filozófiai tematika)

Etika és vallás

Filozófiai etika

Magyar filozófia

Speciális kollégiumok, szakkurzusok

Az erkölcsi érvelés módszerei

Szakdolgozati szeminárium

Nyelvfilozófia

Német nyelvű szakszövegolvasás

Bibliai ismeretek I. (Ószövetség)

Bibliai ismeretek II. (Újszövetség)

Bevezetés a katolikus hit rendszerébe