Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

 

oktatás

Speciális kollégiumok, Szakkurzusok

 

 

Archív

A kategorikus imperatívusz etikája (2011. ősz – levelezősöknek)

Kurzusleírás

Akhilleusz és a teknős (2011. ősz – levelezősöknek)

Kurzusleírás

Rahner: A hit alapjai (2011. tavasz)

Kurzusleírás

Fejezetek a modern logika történetéből (2010. ősz)

Kurzusleírás, Bibliográfia

Kripke: Megnevezés és szükségszerűség (2010. tavasz)

Kurzusleírás

Történeti megismerés, megértés és magyarázat (2010. tavasz)

Kurzusleírás, bibliográfia

A filozófia és a teológia határkérdései (2008. tavasz)

Kurzusleírás, bibliográfia

Informális logika (Érveléstechnika) (2006. ősz)

Kurzusleírás, bibliográfia

A következtetés helyessége

Epiktétosz: A szabadságról (részelt)

Leibniz – Clarke levelezés (részlet)

Paradoxonok (2005. ősz)

Kurzusleírás, bibliográfia

Kérdések

Szent Anzelm ontológiai istenérve (2005. tavasz)

Kurzusleírás, bibliográfia

Szent Anzelm: Proslogion II-III. - négy nyelven

Kiolvasási segédlet Geréby Gy. tanulmányához

Az ontológiai istenérv szerkezete E. Morscher szerint

Logika és Isten léte – válogatott bibliográfia

Kurt Gödel ontológiai istenérve (2004. ősz)

Kurzusleírás, bibliográfia

Kurt Gödel: Ontológiai istenérv

Vallás és tudomány (2003.)